Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 04, kwiecień 2011

Temat numeru:
UDZIELANIE I OWOCE KOMUNII ŚWIĘTEJ
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Z Chrystusem pogrzebani w chrzcie
Jesteśmy w sercu Wielkiego Postu, zmierzamy do świętowania Paschy Chrystusa i naszej, która z tą Chrystusową jest ściśle złączona, w niej ma swoje źródło przez sakrament (...).
Czytaj więcej »
ks. Edward Szymanek SChr
Zmartwychwstał trzeciego dnia

Świat Wschodu jest światem obrazów, wydarzeń jako obrazów, liczb, symboli. A jeśli symboli – to należy pamiętać, aby przy lekturze tekstów pochodzących z tego regionu świata, zatem także (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Filipowicz
Święte dla świętych, czyli o udzielaniu Komunii Świętej

Eucharystia jest największym skarbem Kościoła. Będąc Ofiarą, pozostaje jednocześnie Ucztą. Tak samo można powiedzieć, że będąc Ucztą, nie przestaje być jednocześnie Ofiarą: „Ilekroć (...).
Czytaj więcej »

ks. Leszek Smoliński
Owoce Komunii Świętej

Podstawowy sens słowa communio odnosi się do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym i oznacza „więź”, „łączność”, „wspólnotę”. Kiedy jednak używamy (...).
Czytaj więcej »

ks. Jan Miazek
Druga Modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania

Druga Modlitwa o tajemnicy pojednania, podobnie jak pierwsza, powstała z okazji obchodzonego w 1975 Roku Świętego, przeżywanego w duchu pokuty, nawrócenia i pojednania. Zamierzano (...).
Czytaj więcej »

ks. Stefan Szymik MSF
Nieszczęsny ja, człowiek!

Refleksja nad komunią człowieka z Bogiem w jej wymiarze biblijnym nie może pominąć tego, co tę komunię zniszczyło i nadal niszczy, to jest prawdy o ludzkiej grzeszności. Obecności grzechu w życiu (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr
Perły sztuki sakralnej - Biskupie księstwo, cz. 3

Paczków – czarny orzeł, jaskółki, prawie Carcassonne

Gród na tak zwanym „surowym korzeniu” kazał budować Tomasz pochodzący ze znanego rodu Rawiczów, (...).
Czytaj więcej »

Adam Matyszewski
Dziesięć wieków sekwencji „Victimae Paschali laudes”

Łacińską sekwencję przypisaną na niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego powinniśmy kojarzyć z jej polskim odpowiednikiem, zaczynającym się od słów „Niech w święto radosne (...).
Czytaj więcej »

ks. Robert Biel SChr
Samobójcza bramka…

Drogi Ministrancie i Lektorze!

Ciekawość świata
W wieku dojrzewania i dorastania każdy człowiek próbuje rozszerzać swoje horyzonty, weryfikując zdobyte już wcześniej informacje i wiadomości. Jest (...).
Czytaj więcej »

ks. Mariusz Sokołowski SChr
Dom BOGA – kościół

Proszę Księdza, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii, która ostatnio zajęła moją głowę. Nie wiem, co mam myśleć. Uważam Kościół za matkę, a świątynię jako miejsce spotkania z Bogiem. (...).
Czytaj więcej »

kl. Krzysztof Porosło
Hełm zbawienia

Św. Paweł w Liście do Efezjan opisuje pełne uzbrojenie Bożego „wojownika”, który nieustannie musi walczyć ze Zwierzchnościami i pierwiastkami duchowymi zła, najkrócej mówiąc z podstępnymi (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!


Santo subito – to wezwanie, którym pierwsi chrześcijanie wyrażali swoje przekonanie o świętości zmarłej osoby. Zostało ono powtórzone na placu św. Piotra w Rzymie w czasie (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
Polacy na Litwie

W blisko 3,5 milionowej Litwie żyje dziś około 235 tysięcy Polaków, co stanowi niecałe 7% mieszkańców tego kraju. Polacy są tam drugą pod względem liczebności grupą narodową zaraz po Litwinach stanowiących ponad (...).
Czytaj więcej »