Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Miazek
Druga Modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2011

Druga Modlitwa o tajemnicy pojednania, podobnie jak pierwsza, powstała z okazji obchodzonego w 1975 Roku Świętego, przeżywanego w duchu pokuty, nawrócenia i pojednania. Zamierzano wtedy ułożyć jedną specjalną modlitwę eucharystyczną, ale kiedy przystąpiono do pracy nad jej redakcją, okazało się, że temat pojednania jest tak bogaty w treści, iż trudno będzie je wyrazić w jednym tekście. Doszły też do głosu dwa spojrzenia na pojednanie: pierwsze nawiązywało do biblijnej idei pojednania, drugie chciało nawiązać do doświadczeń współczesnego człowieka z pojednaniem w świecie naznaczonym podziałami. Dzięki temu otrzymaliśmy Drugą Modlitwę o tajemnicy pojednania, która tutaj zostanie przedstawiona.

Bóg mocą Ducha działa w głębiach serca
Prefacja jak zawsze zaczyna się wezwaniem do składania dziękczynienia Bogu i do wysławiania Go. Zgromadzeni na wspólnej Eucharystii wiedzą, że jest to godne i sprawiedliwe. Dziękczynienie należy się Bogu, bo jest On naszym Stwórcą i Panem. Stajemy teraz przed Nim, który jest wszechmocny i wieczny, jako ludzie słabi i naznaczeni przemijaniem. Przychodzą na myśl słowa psalmu: „[…] czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?” (Ps 8,5). Dziękujemy teraz Bogu za przedziwne dzieło Odkupienia w Chrystusie. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru