Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
Polacy na Litwie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2011

W blisko 3,5 milionowej Litwie żyje dziś około 235 tysięcy Polaków, co stanowi niecałe 7% mieszkańców tego kraju. Polacy są tam drugą pod względem liczebności grupą narodową zaraz po Litwinach stanowiących ponad 83% populacji kraju.
Największymi skupiskami miejskimi na Litwie są: Wilno, liczące dziś ponad 540 tysięcy mieszkańców; Kowno – około 360 tysięcy mieszkańców; Kłajpeda – około 185 tysięcy; Szawle – 129 tysięcy i Poniewież – 115 tysięcy mieszkańców.
Prawie 90% wszystkich Polaków na Litwie żyje na Wileńszczyźnie – w rejonach: solecznickim, wileńskim, trockim, święciańskim i w samym Wilnie. Najbardziej polskimi jednostkami administracyjnymi są: region solecznicki, w którym Polacy stanowią blisko 80% mieszkańców, i region wileński, z ponad 61% ludności polskiej. W tych 2 regionach Polacy stanowią bezwzględną większość. W pozostałych regionach Wileńszczyzny Polacy stanowią odpowiednio – w rejonie trockim ponad 33%, święciańskim ponad 27% i w Wilnie blisko 19%.
Polacy mieszkają na terenach obecnej Litwy od dawna. Już w wieku XVI stanowili tam dużą grupę społeczną. Od XVI wieku powiększał się też sukcesywnie zasięg języka polskiego na Litwie. Dobrym tego przykładem może być Kowno, w którym przed I wojną światową blisko 80% jego mieszkańców podawało język polski jako język ojczysty. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru