Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Z Chrystusem pogrzebani w chrzcie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2011

Jesteśmy w sercu Wielkiego Postu, zmierzamy do świętowania Paschy Chrystusa i naszej, która z tą Chrystusową jest ściśle złączona, w niej ma swoje źródło przez sakrament chrztu świętego. Wielki Post ma, jak wiemy, podwójny charakter: pokutny i chrzcielny, w sensie nawrócenia i powrotu do źródła wiary, jakim jest chrzest. Pisaliśmy o tym w marcowym numerze, ale chcę wrócić do tego tematu. Z wielką radością bowiem przeczytałem tegoroczne wielkopostne orędzie Benedykta XVI, który podejmuje właśnie ten chrzcielny aspekt przygotowania do świąt wielkanocnych. Jest to szczególnie ważne w tym roku liturgicznym (rok A), kiedy Ewangelie czytane w wielkopostne niedziele nawiązują do struktury starożytnego katechumenatu. Papież pisze, że „Wielki Post daje nam drogę analogiczną do katechumenatu, który dla chrześcijan starożytnego Kościoła, podobnie jak dla katechumenów dzisiejszych, jest niezastąpioną szkołą wiary i życia chrześcijańskiego: oni naprawdę przeżywają chrzest jako akt decydujący dla całej ich egzystencji” i kreśli wielkopostno-katechumenalną wędrówkę chrześcijan prowadzonych słowem Bożym poszczególnych niedziel ku odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych.

Trzeba przyznać, że ten chrzcielny aspekt Wielkiego Postu ginie w naszej pobożności skoncentrowanej wokół Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Tymczasem dziś szczególnie trzeba by podkreślać fakt, że „chrzest nie jest rytem z przeszłości, ale spotkaniem z Chrystusem, które kształtuje całe istnienie ochrzczonego, daje mu życie Boże i wzywa go do szczerego nawrócenia, sprawionego i podtrzymanego przez Łaskę, które prowadzi go do osiągnięcia dojrzałej postawy Chrystusa” (Benedykt XVI). Nawrócić się to znaczy odnowić ten fundamentalny, tworzący osobę chrześcijanina, związek z Chrystusem, bo chrześcijaństwo to nie zbiór dogmatów i moralnych zasad, ale to Osoba Jezusa, naszego Zbawiciela.

W bieżącym numerze miesięcznika w przeżywany czas liturgiczny wpisuje się biblijna refleksja na temat rozumienia „trzech dni Chrystusa” oraz przypomnienie niektórych form pobożności pasyjnej w dziale „Z nauczania Kościoła”. Warto zauważyć także tekst traktujący o wielkanocnej sekwencji „Victimae Paschali laudes”.

Zasadniczo natomiast kontynuujemy treści przybliżania komunijnych obrzędów mszalnych, podejmując tematy udzielania Komunii Świętej oraz owoców płynących z przyjmowania Ciała i Krwi Chrystusa. Powoli też wypełnia się cykl artykułów omawiających modlitwy eucharystyczne. Tym razem piszemy o Drugiej modlitwie o tajemnicy pojednania.

Drogim Czytelnikom życzę, aby wielkopostny czas poprowadził do prawdziwego spotkania ze Zbawicielem i zaowocował wielkanocną radością i nową jakością relacji z Chrystusem, który dla nas umarł i zmartwychwstał.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru