Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

"Msza Święta" nr 03, lipiec - sierpień - wrzesień 2024

Temat numeru:
.
ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Być chrześcijaninem = być świadkiem…

„Verba docent, exempla trahunt – Słowa pouczają, przykłady pociągają” – ta łacińska maksyma jest aktualna w każdym czasie. Wystarczy pobieżnie przebiec historię (...).
Czytaj więcej »

ks. Janusz Królikowski, Tarnów
Uczestniczę w życiu Kościoła – przez świadectwo

„[…] będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8) –
to jedne z ostatnich słów, które Jezus skierował do Apostołów przed wstąpieniem (...).
Czytaj więcej »

s. Sylwia Marciniak MChR, Poznań
Musica sacra. Jak dobrze zacząć? O antyfonie na wejście

Każda celebracja Mszy Świętej wprowadza nas w przestrzeń zbawczych działań Pana Jezusa. Misterium Chrystusa dotyczy całości Jego Osoby oraz całości Jego dzieła. (...).
Czytaj więcej »

ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Odnowa roku liturgicznego według Konstytucji Sacrosanctum Concilium

Rok liturgiczny, jego poszczególne części i różnorodność celebracji są jednymi z najbardziej charakterystycznych elementów liturgii. Przeżywanie (...).
Czytaj więcej »

ks. Teodor Puszcz SChr, Bochum
Czekając na nowe polskie tłumaczenie MR. Mszał księgą życia

Co jakiś czas odżywa temat tłumaczenia na język polski Missale Romanum – editio typica tertia, którego wszyscy oczekujemy. Historia powstania Mszału (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Koczaj SChr, Mundelein
Msza Święta jako znak sprzeciwu. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu…

O. Serafin Rose tak w syntetyczny sposób opisuje dynamikę rozwoju nihilizmu: „Pierwszy etap nihilizmu, którym jest liberalizm, zrodzony (...).
Czytaj więcej »

ks. Piotr Ostański, Poznań
‘IVRIT – znaczy „język hebrajski”

Pismo Święte zostało spisane w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim. Te trzy języki nazywamy językami biblijnymi. Większość ksiąg Starego Testamentu powstała w języku (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Melczewski SChr, Calgary
Czytając Psalmy. Czego „szczęśliwy człowiek” nie robi? (Ps 1,1)

Człowiek „jest szczęśliwy” (w dosłownym znaczeniu „uszczęśliwiony człowiek”) zarówno doświadczeniem, jak i zapowiedzią (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Bortkiewicz SChr, Poznań
Pielgrzymka 1979 - po 45 latach (cz. 2). Duch i dzieje

Papieska pielgrzymka w 1979 roku miała swoją dramaturgię związaną z kontekstem historycznym i politycznym. Papież Jan Paweł II przybywał do Polski tworzonej jako państwo (...).
Czytaj więcej »

ks. Mateusz Socha SChr, Poznań
Szaty liturgiczne i inne przedmioty (cz. 7)

Króluj nam, Chryste – zawsze i wszędzie!

Poznawanie szat liturgicznych i innych przedmiotów ma pomóc w lepszym zrozumieniu (...).
Czytaj więcej »

ks. Dawid Stelmach, Poznań
Kościół, polityczne podziały i pojednanie

„Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to (...).
Czytaj więcej »

ks. Łukasz Wacław SChr, Poznań
Szczegółowe kwestie dotyczące wyboru rodziców chrzestnych

Kontynuując rozważania na temat zasad obwiązujących w Kościele katolickim przy wyborze rodziców chrzestnych, w niniejszym artykule zostaną zaprezentowane pewne (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek, Brzegi
Rodzina jako „Kościół domowy” uczestniczący w życiu i misji Kościoła. Katecheza o uczestnictwie we wspólnocie Kościoła dla małżeństw, rodziców, opiekunów, animatorów i liderów grup parafialnych

Drodzy Małżonkowie (...).
Czytaj więcej »