Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 04, kwiecień 2011 - spis treści

 • Od Redaktora. Z Chrystusem pogrzebani w chrzcie – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • MSZA ŚWIĘTA – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Zmartwychwstał trzeciego dnia – ks. Edward Szymanek SChr s. 2
 • Święte dla świętych, czyli o udzielaniu Kominii Świętej – ks. Krzysztof Filipowicz s. 4
 • Proboszcz podpowiada. W kwietniu warto by... – ks. Krzysztof Musiałek SChr s. 5
 • Owoce Komunii Świętej – ks. Leszek Smoliński s. 9
 • Druga Modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania – ks. Jan Miazek s. 12
 • DUCHOWOŚĆ BIBLIJNA s. 16
 • Nieszczęsny ja, człowiek! – ks. Stefan Szymik MSF s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Biskupie księstwo. Cz. III – Paczków, czarny orzeł, jaskółki, prawie Carcassonne – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Dziesięć wieków sekwencji „Victimae Paschali laudes” – Adam Matyszewski s. 28
 • Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA s. 29
 • Niektóre nabożeństwa pasyjne w Wielkim Poście s. 29
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Samobójcza bramka... – ks. Robert Biel SChr s. 30
 • Dom BOGA – kościół − ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 31
 • Hełm zbawienia − kl. Krzysztof Porosło s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Santo Subito! Katecheza dla młodzieży o beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Polacy na Litwie − Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru