Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Leszek Smoliński
Owoce Komunii Świętej

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2011

Podstawowy sens słowa communio odnosi się do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym i oznacza „więź”, „łączność”, „wspólnotę”. Kiedy jednak używamy słowa „komunia”, zwykle mamy na myśli przyjmowanie Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa w czasie Mszy Świętej. Mówiąc o owocach Komunii, najpierw należy się zastanowić nad tym, jaką dyspozycję trzeba posiadać oraz jak się przygotować, aby Komunia eucharystyczna przynosiła owoce w życiu chrześcijanina.

Dyspozycje
Przystępować do Komunii Świętej – to znaczy przyjmować samego Chrystusa, który ofiarował się za nas. Z kart Ewangelii słyszymy Jego zaproszenie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6,53). Komunia z jednej strony jednoczy z Bogiem, ale z drugiej pozwala stawać się w pełni człowiekiem. Bóg przychodzi do człowieka, ale i człowiek wznosi się do Niego. Nie jest więc tylko biernym widzem, biorcą, ale aktywnym uczestnikiem Przymierza Miłości.
Kościół zachęca wiernych, aby przyjmowali Komunię zawsze, ilekroć uczestniczą w Eucharystii. Zobowiązuje także, aby przynajmniej raz w roku przystąpić do stołu Pańskiego, jeśli jest to możliwe w okresie Wielkanocy. Gorąco też zaleca wiernym przyjmowanie Komunii w niedziele i dni świąteczne lub jeszcze częściej, nawet codziennie (por. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru