Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 03, marzec 2012

Temat numeru:
ARS CELEBRANDI, ARS PRAESIDENDI
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Celebracja miłości
Miłość, jak wiemy, nie jest uczuciem, ale sposobem życia wyrażającym się w konkretnych postawach, działaniach, zachowaniach. Przebogate są środkijej wyrazu w zależności od przedmiotu miłości, stanu życia, realizowanego (...).
Czytaj więcej »
ks. Jacek Nowak SAC
Rola i zadania przewodniczącego liturgii

Przewodniczącym liturgii jest zasadniczo kapłan (biskup, prezbiter). Jednak może też nim być diakon lub osoba świecka wyznaczona przez biskupa. Ten drugi przypadek dotyczy na przykład liturgii słowa, sakramentu (...).
Czytaj więcej »

ks. Jan Hadalski SChr
Ars celebrandi – piękno liturgii

Zagadnienie sprawowania i przewodniczenia liturgii, czyli tzw. ars celebrandi i ars praesidendi, dotyka integralnego ujęcia celebracji liturgii i dlatego należy je rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Chodzi (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Nadolski SChr
„Łaska początku”, czyli jak w celebracji budować wspólnotę Kościoła-domu?

Pojęcie ars celebrandi
To dobrze, że coraz szerzej upowszechnia się wyrażenie ars celebrandi. Wypiera ono dominujące dotąd: ryt, rytualnie. Ars to sposób bycia, (...).
Czytaj więcej »

ks. Marian Cynka
Trzy miejsca święte w sprawowaniu Eucharystii – w aspekcie ars celebrandi

Piękno liturgii wymaga odpowiedniej przestrzeni
Są ważne dla uwypuklenia godności sprawowanej Eucharystii. Odpowiednie ich zorganizowanie jest nieodzowne, aby ars celebrandi (...).
Czytaj więcej »

ks. Waldemar Matusiak SChr
Rzeczywistość Chrystusowego Kościoła

O naszych dotychczasowych rozważaniach na temat Kościoła można powiedzieć, że za każdym razem były stąpaniem na granicy. Kiedy się chce dotknąć wspólnoty Kościoła, ogarnąć ją myślą, wyartykułować, (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr
Sztandar zwycięskiego Króla

Kiedy w 1644 roku król Władysław IV stawiał w Warszawie kolumnę ku czci swojego ojca, Zygmunta III Wazy, protestowała cała Rzeczypospolita. Nie dlatego, jakoby nie doceniano dokonań zmarłego monarchy. Przeciwnie, (...).
Czytaj więcej »

ks. Mariusz Białkowski
Mszalni muzycy – DIAKON

Pierwszymi pomocnikami apostołów było siedmiu mężczyzn, którzy zostali powołani do prac związanych z funkcjonowaniem życia codziennego wspólnoty jerozolimskiej (Dz 6,1-7). Tradycja łączy ten fakt z ustanowieniem (...).
Czytaj więcej »

ks. Robert Biel SChr
Paradoks nieczystości

Drogi Ministrancie i Lektorze!

Obliczenia specjalistów pokazują, że wysypiska śmieci przyjmują coraz więcej odpadów i niepotrzebnych przedmiotów. Budujemy również wiele oczyszczalni ścieków, (...).
Czytaj więcej »

ks. Mariusz Sokołowski SChr
Miejsce kultu Bożego czy teatr i cyrk?

Witam!
Kiedy ostatnio byłem na Mszy, przyszła mi do głowy pewna refleksja, tak ogólnie. Otóż gdyby nie patrzeć na Mszę „oczami wiary”, to z całym szacunkiem, ale byłby to jeden (...).
Czytaj więcej »

kl. Krzysztof Porosło
Pascha ukryta w pszenicznych ziarnach

Wybitny francuski teolog Jean Daniélou bardzo często w swoich pracach dotyczących sakramentów podkreślał, że „tak naprawdę symbolika celebracji liturgicznej nie opiera się na analogiach zapożyczonych (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
GENIUSZ KOBIETY

Katecheza o godności i roli kobiety dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!

Każdy człowiek pragnie być szczęśliwy, jednak autentyczne szczęście (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
Polskie groby w Ponarach pod Wilnem

W dwudziestoleciu międzywojennym Ponary były cichą miejscowością wypoczynkową, znajdującą się dziś w obrębie Wilna. W czasie II wojny światowej, w latach 1941-1944, las w Ponarach był miejscem (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
Centrum Informacyjne na polskim cmentarzu w Monte Cassino

Z prof. Grzegorzem Kaczyńskim, wiceprezesem Związku Polaków we Włoszech, rozmawia Leszek Wątróbski.

W 2009 roku w ramach wewnętrznego podziału pracy w Związku (...).
Czytaj więcej »