Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Mariusz Białkowski
Mszalni muzycy – DIAKON

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2012

Pierwszymi pomocnikami apostołów było siedmiu mężczyzn, którzy zostali powołani do prac związanych z funkcjonowaniem życia codziennego wspólnoty jerozolimskiej (Dz 6,1-7). Tradycja łączy ten fakt z ustanowieniem diakonów, którzy z czasem zajęli także ważne miejsce w liturgii.
Od starożytności posługa diakońska wiązała się zasadniczo z asystowaniem przewodniczącemu zgromadzenia podczas Mszy Świętej, ale także z pomocą w niektórych czynnościach liturgicznych z proklamacją włącznie. Aktualna liturgia nie wniosła w tej kwestii większych zmian.
Diakon (z j. greckiego sługa) towarzyszy celebransowi podczas całej liturgii, wykonując samodzielnie określone działania, na przykład przygotowanie kielicha, rozdzielanie Komunii Świętej. Oprócz czynności „technicznych” zwraca się do uczestników liturgii w sposób słyszalny: proklamując Ewangelię, podając intencje modlitwy powszechnej oraz wydając zgromadzeniu wiernych „komendy” liturgiczne.
Skupiając się jedynie na muzycznej działalności diakona, jest on – podobnie jak celebrans – solistą-śpiewakiem. Wykonuje formy liturgiczno-muzyczne mające własne tony przekazane przez tradycję, które z kolei zostały zaadaptowane na grunt liturgii w języku polskim.
Jedną z ważniejszych czynności podczas Mszy Świętej jest proklamacja Ewangelii. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru