Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Waldemar Matusiak SChr
Rzeczywistość Chrystusowego Kościoła

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2012

O naszych dotychczasowych rozważaniach na temat Kościoła można powiedzieć, że za każdym razem były stąpaniem na granicy. Kiedy się chce dotknąć wspólnoty Kościoła, ogarnąć ją myślą, wyartykułować, czym jest Kościół, człowiek nagle doznaje onieśmielenia. Okazuje się bowiem, że jest to rzeczywistość przekraczająca go, przekraczająca jego myślenie, trudna do uchwycenia, misteryjna… Zatem czy znajdziemy odpowiedź na pytanie: czym jest Kościół? Czy jest możliwa jakaś jego definicja? Powtórzmy, że idea Kościoła, plan jego zbudowania był wyraźny w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Najbardziej potwierdza to fakt pojawienia się Kościoła tuż po zakończeniu Jego ziemskiej działalności. Stwierdziliśmy, że cała działalność Chrystusa, a właściwie Jego życie od początku do końca było ukierunkowane na powstanie Kościoła. Warto przyjrzeć się nieco obrazom, którymi posługuje się Nowy Testament, mówiąc o Kościele. Przywołanie ich tutaj umożliwi nam odpowiedź na postawione wcześniej pytanie. Takie było również myślenie ostatniego soboru, który stwierdził, że poznanie wewnętrznej natury Kościoła (zatem i próba jego zdefiniowania) jest możliwe „przez rozmaite obrazy, które brane bądź z życia pasterskiego, bądź z uprawy roli, bądź z budownictwa, bądź wreszcie z życia rodzinnego i narzeczeństwa, mają swe oparcie w księgach proroków” (Lumen gentium, nr 6). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru