Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jacek Nowak SAC
Rola i zadania przewodniczącego liturgii

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2012

Przewodniczącym liturgii jest zasadniczo kapłan (biskup, prezbiter). Jednak może też nim być diakon lub osoba świecka wyznaczona przez biskupa. Ten drugi przypadek dotyczy na przykład liturgii słowa, sakramentu małżeństwa, liturgii godzin, pogrzebu lub kultu Eucharystii poza Mszą Świętą. Formą liturgii, w której wierni najczęściej uczestniczą, jest oczywiście Msza Święta. W związku z tym może warto skoncentrować się właśnie na roli i zadaniach przewodniczącego w celebracji Eucharystii, którym jest zawsze kapłan. Dla lepszego uchwycenia i zrozumienia tego zagadnienia wydaje się celowe omówienie osobno roli, a następnie zadań przewodniczącego.

Rola przewodniczącego
Mówiąc o przewodniczącym, należy mieć zawsze w świadomości, że chodzi o zgromadzenie liturgiczne. Właśnie ta wspólnota (niezależnie od liczebności osób) jest za każdym razem obrazem Kościoła, czyli Mistycznego Ciała Chrystusa. Głową tego Ciała jest Chrystus, a wierni są członkami. Zatem kapłan dzięki sakramentowi święceń uczestniczy w Osobie Chrystusa-Głowy Mistycznego Ciała i w Osobie Chrystusa-Kapłana. Stąd kapłan celebrujący liturgię aktualizuje obecność Chrystusa (KL 7) w tych dwóch wymiarach.
Tak jak nie ma Kościoła bez Chrystusa, tak też nie ma zgromadzenia liturgicznego podczas Mszy Świętej bez kapłana. On samym sobą wskazuje na obecność Chrystusa-Głowy, tak więc kapłan jako przewodniczący jest głową zgromadzenia liturgicznego. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru