Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 11, listopad 2009

Temat numeru:
Liturgia Słowa (cz. I)
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Ciebie, Chryste, wyznajemy Królem czasu i wieczności…
Takimi słowami rozpoczyna się hymn nieszporów uroczystości Jezusa Chrystusa Króla wszechświata. Przywołuję je w tym miejscu nie tylko dlatego, że w listopadzie przypada (...).
Czytaj więcej »
ks. Jan Sochoń
Królować z Chrystusem teraz i na wieki.

Nauczanie Chrystusa należy wyjaśniać poprzez Jego czyny. To generalna reguła, która zasadniczo przynosi dobre interpretacyjne owoce. Pan Jezus przecież wiele razy korzystał z poetyckiej, metaforycznej (...).
Czytaj więcej »

ks. Waldemar Chrostowski
Słowo Boże w życiu człowieka czasów biblijnych.

Słowo, zanim zostało utrwalone na piśmie, zaistniało jako żywe i życiodajne doświadczenie wielkich biblijnych bohaterów wiary. Było świadectwem i owocem ich spotkania z Bogiem (...).
Czytaj więcej »

ks. Leszek Slipek
Proboszcz podpowiada. W listopadzie warto by…

LISTOPAD – CZASEM SZCZEGÓLNEJ PAMIĘCI O ZMARŁYCH

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH   
Często starsze osoby zwierzają się, jak smutno jest im na sercu, (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Nadolski SChr
Rola słowa Bożego w liturgii.

Wprowadzając w misterium Mszy Świętej, zwykle wyróżniamy liturgię słowa i liturgię eucharystyczną. Konstytucja o liturgii świętej wyraźnie zaznacza, że te w pewnym stopniu dwie części tak (...).
Czytaj więcej »

kl. Krzysztof Porosło
Księgi żywego Słowa.

„W czytaniach z Pisma Świętego, które podaje się w liturgii słowa [...], Bóg przemawia do swego ludu, objawia mu tajemnicę odkupienia i zbawienia, i podaje mu pokarm duchowy, a sam Chrystus (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Kozioł SChr
Zaprawdę święty jesteś, Boże... i uświęcasz wszystko...

„Niezmiernie mi jest miłe twoje postanowienie zostania świętą. Wiedz o tym, córko moja, że jeżeli dążysz do doskonałości, wiele dusz uświęcisz, a jeżeli byś nie (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr .
Groby kapłanów.

Późnośredniowieczny kościół pw. św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim słynie przede wszystkim z umieszczonego w kaplicy południowej epitafium znanego śląskiego rodu Schaffgotschów. Kamienne rzeźby postaci, (...).
Czytaj więcej »

Adam Matyszewski
Od Graduału do Alleluja.

Pierwowzór dla chrześcijańskich śpiewów psalmowych, jak i w ogóle dzisiejszej liturgii słowa odnajdujemy w żydowskich nabożeństwach szabatowych, podczas których oprócz recytacji (...).
Czytaj więcej »

Z nauczania Kościoła
Słowo Boże w liturgii

Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do Lekcjonarza Mszalnego, wyd. II:

3. Wielorakie skarby jednego słowa Bożego w godny podziwu sposób zostają udostępnione w różnych obchodach i w różnych (...).
Czytaj więcej »

ks. Mariusz Sokołowski SChr
Króluj nam Chryste! Komu wiele dano...

Drodzy Ministranci i Lektorzy!

Podczas minionych wakacji dwa dni spędziłem w Warszawie. Spacerując ulicami Stolicy, przy Krakowskim Przedmieściu mijałem Pałac Prezydenta RP. „Tu mieszka ktoś ważny (...).
Czytaj więcej »

kl. Bartłomiej Urbanowicz SChr
Gdy klęczę przed Tobą... – czyli o postawie pokory wobec Boga.

„Gesty i postawy ciała zarówno kapłana, diakona i usługujących, jak i ludu winny zmierzać do tego, aby cała celebracja odznaczała się pięknem i szlachetną prostotą […]” (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
Dojrzewanie do pełni zbawienia w ogniu oczyszczającej miłości. Katecheza o czyśćcu dla gimnazjum i szkół średnich

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!

Listopad jest czasem zadumy nad życiem ludzkim, jego przemijalnością i wiecznością. (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
Teraz mam już dwie Ojczyzny...

Z Wiolettą Szczepanik, prezesem Edukacyjno-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków na Krecie, rozmawia Leszek Watróbski.

Mieszka pani na Krecie już prawie dwadzieścia lat…
Na Kretę przyjechałam (...).
Czytaj więcej »

ks. Dionizy Mróz SDB
Zamyślenia w Dzień Pański - 32 niedziela w ciągu roku.

PANI MARIA

Panie Jezu chyba nie lubisz jak Cię męczą organami w kościołach
dość masz muzyki Bacha –
może chciałbyś posłuchać
jak (...).
Czytaj więcej »