Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


kl. Bartłomiej Urbanowicz SChr
Gdy klęczę przed Tobą... – czyli o postawie pokory wobec Boga.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2009

„Gesty i postawy ciała zarówno kapłana, diakona i usługujących, jak i ludu winny zmierzać do tego, aby cała celebracja odznaczała się pięknem i szlachetną prostotą […]” (OWMR nr 42).

W październikowym numerze miesięcznika „Msza Święta” baczniej spojrzeliśmy na postawę naszego ciała w czasie liturgii. Jako istoty cielesno-duchowe modlimy się przecież nie tylko poprzez słowa, ale także naszym ciałem. Podczas Mszy Świętej zasadniczo przybieramy trzy postawy: stojącą, siedzącą oraz klęczącą. Dwie pierwsze już wcześniej zostały omówione, dlatego tu zajmiemy się postawą klęczącą oraz jej szczególną postacią, jaką jest prostracja.

Postawa klęcząca, jako dłuższa postawa modlitewna i jednocześnie chwilowy gest, w liturgii chrześcijańskiej oznaczała uwielbienie Boga. Już w Starym Testamencie postawa klęcząca jest gestem modlitwy – adoracji (Rdz 17,3; Pwt 9,18; 1 Krl 8,54; Dn 6,11). Pismo Święte mówi o „ukorzeniu się głębokim przed Jahwe” (Rdz 24,52). W Psalmach wiele razy powraca wezwanie do uznania wielkości Boga przez ukorzenie się, upadnięcie na twarz, na kolana, bo Pan jest święty, bo ponad wszystko Jego imię. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru