Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Ciebie, Chryste, wyznajemy Królem czasu i wieczności…

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2009

Takimi słowami rozpoczyna się hymn nieszporów uroczystości Jezusa Chrystusa Króla wszechświata. Przywołuję je w tym miejscu nie tylko dlatego, że w listopadzie przypada ta uroczystość w liturgii, ale także dlatego, że w jakiejś mierze są streszczeniem, swego rodzaju kwintesencją chrześcijańskiego życia i wyznania wiary. Listopad nieodmiennie kieruje nasze kroki na cmentarze, a myśli – ku przemijaniu życia, śmierci i nadziei wieczności. Ciekawe, że ten miesiąc zadumy liturgicznie wpisuje się w ramy dwóch wspaniałych uroczystości: Wszystkich Świętych i Chrystusa Króla. Rozpoczyna się więc ukazaniem świętości jako ostatecznego celu życia i ludzi, którzy ten cel w różny sposób osiągnęli, a kończy się wizją Chrystusa, który przychodzi jako Król wszechświata i Pan ludzkich losów. To niejako dwie odsłony tego samego Nieba i fundamentalnego życiowego wyboru, przed jakim staje każdy z nas: kim jestem i dokąd zmierzam?

W dobie skrótów myślowych i historycznych uproszczeń bardzo trzeba uważać, aby Chrystusowego królowania nie porównywać i nie pomylić z rządami cesarzy i królów. Niemniej jednak musi paść pytanie o rozumienie królowania Chrystusa. Odpowiedzi szuka profesor i poeta – ks. Jan Sochoń w tekście „Królować z Chrystusem teraz i na wieki” otwierającym bieżący numer naszego miesięcznika. W listopadową tematykę wpisuje się także ks. Bogusław Kozioł, który w cyklu „Duchowość eucharystyczna” tym razem mówi właśnie o świętości i jej źródle bijącym w Eucharystii.

W listopadowej „Mszy Świętej” rozpoczynamy refleksję nad drugą częścią obrzędów mszalnych, a mianowicie nad liturgią słowa Bożego. Lektura biblijnych tekstów
i ich komentarz w sprawowaniu Eucharystii są obecne od samego początku. Wynika to z przekonania, że w życiu człowieka słowo objawione przez Boga jest niezmiernie ważne. Prywatne czytanie Pisma Świętego ma inny charakter i wagę, jak odczytywanie Biblii podczas sprawowania liturgii, co podkreśla soborowa „Konstytucja o liturgii świętej”: „[…] gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wówczas On [Chrystus] sam mówi” (KL 7). Tę doniosłą rolę słowa Bożego w liturgii prezentuje artykuł ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Poprzedza go tekst znanego biblisty, ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, który z kolei przybliża znaczenie Pisma Świętego w życiu narodu Starego Przymierza i konkretnych ludzi czasów, w których rodziła się Biblia. W podjętym temacie znajdujemy jeszcze artykuł Krzysztofa Porosły mówiący o historii powstania i dzisiejszym kształcie ksiąg liturgicznych używanych do celebracji liturgii słowa, a także tekst Adama Matyszewskiego zawarty w cyklu „Musica Sacra” na temat wykorzystania Psalmów w liturgii.

Polecam również nasze stałe działy z niedzielnymi czytaniami i rozważaniami na ich temat, kącik dla liturgicznej służby ołtarza czy odkrywanie sztuki. Zaś katechetom – szczególnie propozycję katechezy na niewątpliwie trudny temat, jakim jest czyściec.

Wszystkim życzę zapatrzenia w Niebo…

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru