Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Nadolski SChr
Rola słowa Bożego w liturgii.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2009

Wprowadzając w misterium Mszy Świętej, zwykle wyróżniamy liturgię słowa i liturgię eucharystyczną. Konstytucja o liturgii świętej wyraźnie zaznacza, że te w pewnym stopniu dwie części tak się ściśle łączą ze sobą, że stanowią jeden akt kultu (nr 56). Jest to stwierdzenie o niesłychanej wadze. Nie ma Eucharystii bez słowa Bożego, liturgia słowa nie jest mniej ważną częścią tego misterium, ona nadaje istotny sens celebracji. Pytamy przeto, jaką rolę w misterium Eucharystii pełni słowo Boże? Jest to zagadnienie bardzo szerokie, tym więcej że wyrażenie „słowo Boże” nie jest jednoznaczne. W znaczeniu najważniejszym i najpełniejszym Słowem Bożym jest sam Jezus Chrystus, On jest Słowem Bożym w sensie osobowym. A my mówiąc „słowo Boże”, najczęściej mamy na uwadze czytania wyjęte z Pisma Świętego.

1. Słowo Boże objawia zamiary, plany Boże, pozwala poznać Jezusa Chrystusa
Bóg, któremu wierzymy i którego kochamy, nie jest Bogiem ukrytym, co najwyżej tylko ukrywającym się Bogiem, aby człowiek, tak zadziwiająca i ukochana przez Boga istota, ciągle Go szukał. Znany i poczytny filozof i teolog żydowski J. Heschel napisał, że Bóg czeka, aby Go odkryć, by Mu pozwolić wkroczyć do życia każdego z nas. Pismo Święte jest tym szczególnym „miejscem”, specyficznym kodem, w którym szukający i słuchający człowiek odkrywa Boga, poznaje Jego zamiary, w mocy Ducha Świętego odkrywa Boży kod. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru