Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 02, luty 2018

Temat numeru:
Wielki Post w Liturgii
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Quadragesima – przygotowanie do Paschy
Jeszcze pobrzmiewają echem radosne akordy polskich kolęd, zwyczajowo śpiewanych w wielu naszych kościołach do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, a już w połowie tego miesiąca wkraczamy w kolejny tak (...).
Czytaj więcej »
ks. Jan Miazek
Teologiczne treści Wielkiego Postu

Wielki Post przygotowuje wierzących w Chrystusa do corocznego przeżywania Jego śmierci i zmartwychwstania. Codzienna liturgia tych czterdziestu dni, bogata w odpowiednio dobrane czytania i modlitwy, celebrowana w całym (...).
Czytaj więcej »

ks. Dominik Ostrowski
Obrzęd posypania głów popiołem

Historia obrzędu i włączenia go do liturgii

W starożytnym Kościele rzymskim popiół był używany początkowo prywatnie jako dodatek do obrzędów pokutnych. Liturgiczne użycie popiołu jest udokumentowane (...).
Czytaj więcej »

ks. Andrzej Ziółkowski CM
Niezmiennie od trzystu lat – „Gorzkie żale przybywajcie…”

Trzysta lat

Gdy kończy się karnawał, niektórzy mówią: „Koniec z uciechami – teraz przychodzi czas na pokutę”. Większość z nas świadomie wchodzi w (...).
Czytaj więcej »

prezbiter Adam Prozorowski
Święta Starego Testamentu Jom Kippur

Kolejnym z biblijnych świąt, które pragniemy zaprezentować, to święto Jom Kippur (Dzień Przebłagania wg BT wyd. 5). Święto to w kalendarzu żydowskim przypada na czas jesienny. Warto przypomnieć, że kalendarz (...).
Czytaj więcej »

ks. Janusz Królikowski
Ojciec, dar i światło

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich,

Przyjdź, światłości sumień.

Veni pater pauperum,

Veni dator munerun,

Veni lumen cordium.

 

W kolejnej zwrotce omawianego hymnu (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr
Żagiel i Sternik

Dla człowieka średniowiecza morze było wyłączone z ekumeny, czyli ze świata zamieszkałego i uporządkowanego przez człowieka. Pozbawione miast, dróg i świątyń, stanowiło terytorium, gdzie dzwony kościołów nie ostrzegały (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Grzebień
Śpiewna pedagogia

„Czynność liturgiczna przybiera postać bardziej dostojną, gdy jest połączo­na ze śpiewem; biorą w niej udział duchowni różnych stopni, wykonując przypadające im funkcje, i lud czynnie w niej uczestniczy. Dzięki (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Stefanik SChr
Formacja posługujących przy darach ofiarnych: naczynia liturgiczne (2)

W poprzednim miesiącu omówione zostały główne naczynia liturgiczne, zatem kielichy używane do sprawowania Najświętszej Ofiary oraz pateny. W tym miesiącu po krótce (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Stefanik SChr
Dar wiedzy (umiejętności)

Pamiętam, jak moi koledzy w szkole podstawowej dzień przed sprawdzianem mówili, żeby na noc, na czas snu włożyć książkę pod poduszkę, to wiedza przejdzie do głowy. Chcielibyśmy posiadać wiedzę, ale bez żadnego (...).
Czytaj więcej »

ks. Łukasz Szczeblewski
Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy (święto)

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19) – te słowa skierował sam Jezus do Apostołów, (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
ODKRYJ SWÓJ CHRZEST

Katecheza o znaczeniu chrztu świętego dla młodzieży z klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych

 

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!

Coraz częściej zauważamy rozdźwięk między praktykami sakramentalnymi, (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
Klub Polski w Pradze (Czechy)

Polaków z Pragi spotkałem w Budapeszcie na warsztatach „Animacja kultury polonijnej”. O historii Klubu Polskiego i przygotowaniach do listopadowych obchodów 130. rocznicy jego powstania rozmawiałem z (...).
Czytaj więcej »