Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


prezbiter Adam Prozorowski
Święta Starego Testamentu Jom Kippur

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2018

Kolejnym z biblijnych świąt, które pragniemy zaprezentować, to święto Jom Kippur (Dzień Przebłagania wg BT wyd. 5). Święto to w kalendarzu żydowskim przypada na czas jesienny. Warto przypomnieć, że kalendarz religijny w czasach biblijnych rozpoczynał się na wiosnę, 1. dnia miesiąca nissan, natomiast kalendarz cywilny rozpoczynał się jesienią, 1. dnia miesiąca tiszri, świętem trąbienia. Przyjmując za początek roku 1. dzień miesiąca nissan, miesiąc tiszri byłby siódmym miesiącem roku. Wtedy to Żydzi przeżywali bardzo intensywny czas powrotu do Boga. Wszystko zaczynało się świętem Trąbienia, kiedy to Żydzi zwoływani dźwiękiem szofaru stawali przed Bogiem w postawie żalu za grzechy, potem następowały tzw. sądne dni, kiedy należało jasno opowiedzieć się po stronie Boga, przepraszając za popełnione grzechy Boga i ludzi, starając się naprawić wyrządzone zło. 10. dnia miesiąca tiszri następował Jom Kippur, a po 5 dniach trwające 8 dni radosne Święto Namiotów. Skoro Dzień Przebłagania przypadał na jesień, dlaczego omawiamy go wiosną? Warto pamiętać, że uczniowie Jezusa poznają Święto Przebłagania nie tylko w świetle Tory Izraela, ale również informację o święcie przynosi nam jedno z pism Nowego Testamentu, mianowicie List do Hebrajczyków. Autor tego Listu, posługując się obrazami zaczerpniętymi z liturgii Dnia Przebłagania, przedstawia swoim czytelnikom zbawcze dzieło Jezusa Mesjasza. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru