Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 02, luty 2018 - spis treści

 • Od Redaktora. Quadragesima – przygotowanie do Paschy – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • ROK LITURGICZNY – MISTERIUM CHRYSTUSA W CZASIE s. 2
 • Teologiczne treści Wielkiego Postu – ks. Jan Miazek s. 2
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W lutym warto by... – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Obrzęd posypania głów popiołem – ks. Dominik Ostrowski s. 6
 • Niezmienne od trzystu lat – „Gorzkie żale przybywajcie...” – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 10
 • Święta Starego Testamentu, cz. III: Jom Kippur – ks. Adam Prozorowski s. 14
 • DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ – NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM s. 16
 • Ojciec, dar i światło – ks. Janusz Królikowski s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Żagiel i Sternik – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Śpiewna pedagogia – ks. Bogusław Grzebień s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Formacja posługujących przy darach ofiarnych: naczynia liturgiczne (2) – ks. Marcin Stefanik SChr s. 30
 • Dar wiedzy (umiejętności) – ks. Marcin Stefanik SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Obchody ku czci świętych w roku liturgicznym – Święto Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy – ks. Łukasz Szczeblewski s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Odkryj swój chrzest. Katecheza o znaczeniu chrztu świętego dla młodzieży z klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Klub Polski w Pradze (Czechy) – Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru