Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Grzebień
Śpiewna pedagogia

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2018

„Czynność liturgiczna przybiera postać bardziej dostojną, gdy jest połączo­na ze śpiewem; biorą w niej udział duchowni różnych stopni, wykonując przypadające im funkcje, i lud czynnie w niej uczestniczy. Dzięki takiej postaci modlitwa nabiera szczególnego namaszczenia, tajemnica świętej liturgii oraz jej charakter hierarchiczny i społeczny lepiej się uwydatniają; dzięki zjednoczeniu w śpiewie pogłębia się jedność serc, okazałość świętych obrzędów ułatwia wznoszenie myśli ku niebu, a całość odprawianych obrzędów jest obrazem i zapowiedzią tego, co dokonuje się w świętym mieście Jeruzalem. Dlatego też duszpasterze powinni usilnie starać się wprowadzać odprawianie obrzędów świętych w takiej właśnie formie. Owszem, dobrze oni postępują, jeżeli do liturgii, odprawianej bez śpiewu, ale z udziałem ludu, dostosują odpowiedni podział funkcji i części właściwych dla liturgii odprawianej ze śpiewem. Winni jednak pamiętać, by do poszczególnych czynności mieć odpowiednich ludzi i by udział wiernych był jak najbardziej czynny” – tak Kongregacja Obrzędów w punkcie 5. Instrukcji o muzyce w świętej liturgii Musicam sacram definiuje akcję liturgiczną. 

Na przestrzeni wieków wielokrotnie podejmowano próby ujednolicenia form liturgicznych, podejmowano wysiłki zmierzające do „odnowy liturgii”. Rodziły się różne ruchy, które obierały sobie za cel reformę liturgiczną. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru