Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 09, wrzesień 2014

Temat numeru:
Hymny Liturgii Godzin cz. I
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Oto znak zwycięstwa błyszczy…
Kalendarz liturgiczny przynosi nam we wrześniu wyjątkowe święto, a mianowicie święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Wyjątkowe dlatego, że pozwala nam ono, a może trzeba napisać, że każe nam spojrzeć na (...).
Czytaj więcej »
ks. Jan Sochoń
Witaj, Krzyżu Święty…

W doświadczeniu duchowym chrześcijanina treści religijne stale podlegają naciskowi wydarzeń zewnętrznych. Wiara bowiem rozwija się, ale i blednie w kulturowej czasoprzestrzeni. Jest powiązana z ludzką historią (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Filipowicz
Hymny Liturgii Godzin cz. I

Hymny w świecie pogańskim
Źródłem europejskiej tradycji hymnów jako gatunku literackiego, w tym też i tych, jakich po dziś dzień używamy w chrześcijańskiej liturgii, była twórczość (...).
Czytaj więcej »

ks. Łukasz Szczeblewski
Melodie hymnów brewiarzowych

Codzienna modlitwa Kościoła, nazywana liturgią godzin, wykorzystuje dwa rodzaje tekstów. Pierwszą grupę tworzą teksty zaczerpnięte z Biblii (psalmy, kantyki, czytania), drugą stanowi twórczość religijna, (...).
Czytaj więcej »

Adam Matyszewski
Św. Grzegorz Wielki i jego wkład w liturgię Kościoła

Jeden z najbardziej znanych papieży, wielki teolog, mistyk, asceta, liturgista, apologeta, reformator życia kościelnego… – trudno zliczyć wszystkie określenia i zasługi Grzegorza (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Filipowicz
Prorok Wielki, czyli o Jezusie nauczającym

Prorok jako jedna z funkcji mesjańskich
Wiara w Syna Bożego – Jezusa Chrystusa odsyła nas, co jest zrozumiałe samo przez się, do starotestamentalnych korzeni. Łaciński tytuł christus jest (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr
Granat – nadzieja dóbr wiecznych

Jordania jawi się dziś jako oaza spokoju na Bliskim Wschodzie. Da się tu żyć – mówią zgodnie chrześcijanie i muzułmanie. Wokół terror, intifady i zbrojne interwencje, a tu – (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Borowiec
Śpiew na ofiarowanie

Obecnie w ramach naszego cyklu omawiamy tak zwane śpiewy zmienne, określane także mianem proprium missae. Pierwszym spośród nich jest introit, czyli śpiew na wejście. Była o nim mowa w poprzednim numerze „Mszy (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Stefanik SChr
Jak zostać ministrantem?

Króluj nam, Chryste!
Czas wakacji, tak przecież upragnionych po zakończeniu roku szkolnego, dobiegł końca… Wielu młodym chłopcom pewnie już w czerwcu, po przyjęciu uroczyście Komunii Świętej przeszła (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzystzof Stefanik SChr
Kto pierwszy, ten lepszy, czyli o wyścigach do ambony…

Współzawodnictwo jest jedną z dobrych cech człowieka, kiedy rzeczywiście ma na celu dobro i rozwój własny, jak i tych, z którymi stanął w szrankach. (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Porosło
Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

O święcie Podwyższenia Krzyża Świętego

Dlaczego celebrujemy akt podnoszenia krzyża? Dlaczego święto nosi nazwę Podwyższenia Krzyża, a nie po prostu święto Krzyża? Historia tego święta (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
KRZYŻ ZNAKIEM MIŁOŚCI BOGA DO CZŁOWIEKA

Katecheza dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
Jubileusz Instytutu Polskiego w Sofii

Z Agnieszką Kościuszko, dyrektorem Instytutu Polskiego w Sofii, rozmawia Leszek Wątróbski.

Czym zajmuje się Instytut Polski w Sofii?
Instytut Polski w Sofii, podobnie jak inne (...).
Czytaj więcej »