Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 03, lipiec - sierpień - wrzesień 2022

Temat numeru:
.
ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Od Redaktora. In nomine Domini...
„A więc rozpoczynamy in nomine Domini. Zaufajmy Bogu! On na pewno wam pomoże” – tymi słowami Prymas Polski kard. August Hlond żegnał ks. Ignacego Posadzego, błogosławiąc mu na budowę nowego dzieła, jakim (...).
Czytaj więcej »
Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Kiekrz
Ojcze miłosierny, Tobie zawierzamy losy świata i każdego człowieka

W tym roku przypada dwudziesta rocznica poświęcenia świata miłosierdziu Bożemu, którego dokonał Święty Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy Świętej (...).
Czytaj więcej »

ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Formacja liturgiczna duchownych i świeckich (KL 14-20)

Jedną z najważniejszych intuicji ojców Soboru Watykańskiego II w odniesieniu do liturgii było bez wątpienia zwrócenie uwagi na konieczność formacji liturgicznej. (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Historia liturgii w Polsce, cz. 2

Druga część artykułu o historii liturgii w Polsce dotyczy przede wszystkim dziejów ruchu liturgicznego oraz wdrożenia reformy liturgii po Soborze Watykańskim II.
RUCH LITURGICZNY
Czytaj więcej »

ks. Maciej Koczaj SChr, Mundelein, IL (USA)
Msza Święta jako znak sprzeciwu. Obrzędy wstępne

Chrystus został nazwany znakiem, któremu sprzeciwiać się będą (por. Łk 2,34). Nic przeto dziwnego, że Mszę Świętą, w której staje się On prawdziwie, realnie (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Bortkiewicz SChr, Poznań
Soborowa prawda o Kościele

Punktem wyjścia refleksji podejmowanych w niniejszym cyklu rozważań są konkretne doświadczenia czasu bieżącego. Te doświadczenia wiążą się ze spostrzeżeniami ludzi będących w Kościele katolickim, (...).
Czytaj więcej »

ks. Piotr Ostański, Poznań
"Ześlę głód słuchania moich słów..."

XX wiek to potężne zielone światło dla Pisma Świętego.
Duch Święty wyzwolił ogromne zainteresowanie dla tej Świętej Księgi i tak trwa to do dzisiaj.

Czytaj więcej »

ks. Paweł Melczewski SChr, Calgary, Alb. (Kanada)
Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pana trwa na wieki

Sercem Psalmu 117(116) i jednocześnie rdzeniem całego Psałterza jest pochwała łaskawości i wierności Boga. Bóg jest wierny w wypełnianiu obietnic (...).
Czytaj więcej »

ks. Janusz Królikowski, Tarnów
Posłani w pokoju Chrystusa, cz. 4: Chleb dobrego i wiecznego życia

Dusz pasterzu, prawy Chlebie,
Dobry Jezu, prosim Ciebie,
Ty nas paś i broń w potrzebie,
Ty nam dobra okaż w niebie,
Kędy jest żyjących raj.

Czytaj więcej »

ks. Krystian Sammler, duszpasterz archidiecezjalny nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Kuria Metropolitarna w Poznaniu
Najczęściej stawiane pytania

W kolejnym artykule dotyczącym funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Kościele katolickim pragnę przywołać kilka pytań, które są właściwie nieustannie stawiane zarówno (...).
Czytaj więcej »

ks. Mateusz Socha SChr, Poznań
Naczynia liturgiczne, cz. 1

Króluj nam, Chryste – zawsze i wszędzie!

VASUM SACRUM
W kilku poprzednich artykułach omówiono postawy i gesty, którymi posługujemy się podczas świętej liturgii. (...).
Czytaj więcej »

ks. Dawid Stelmach, Poznań
Znaki czasu

Od rozpoczęcia wojny przez Rosję na Ukrainie żyjemy już w zupełnie innym czasie. Chociaż to brzmi bardzo banalnie, cały świat, ale także i Kościół, znajduje się w nowej rzeczywistości, w której (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Tomasz Żurawski, Poznań
Co to jest post eucharystyczny i jak długo trwa?

Eucharystia nie jest zwykłym pokarmem, który spożywamy podczas swojego życia. Głód fizyczny ma pogłębiać naszą świadomość co do Pokarmu Niebieskiego. Post (...).
Czytaj więcej »

s. Sylwia Marciniak MChR, Poznań
Jak pomóc wiernym w uczestnictwie w liturgii?

Dokumenty kościelne podają, że „w czynnościach liturgicznych każdy w zależności od święceń i funkcji pełni sobie właściwe zadanie: przewodniczący liturgii biskup lub (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek, Brzegi
Eucharystia - uwagi praktyczne. Katecheza o godnym i pełnym uczestnictwie we Mszy Świętej dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Katechezy z poprzednich numerów (...).
Czytaj więcej »