Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Paweł Melczewski SChr, Calgary, Alb. (Kanada)
Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pana trwa na wieki

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, lipiec - sierpień - wrzesień 2022

Sercem Psalmu 117(116) i jednocześnie rdzeniem całego Psałterza jest pochwała łaskawości i wierności Boga. Bóg jest wierny w wypełnianiu obietnic danych Żydom i miłosierny dla pogan. Psalmista oświecony Duchem Bożym przewiduje nawrócenie pogan. Psalm wpisuje się więc w ogólne nauczanie Starego Testamentu, którego cel jest jasno określony: aby wszystkie ludy poznały Boga Izraela. W zaproszeniu skierowanym do wszystkich ukryta jest myśl typowa dla Deutero-Izajasza o powszechności zbawienia. W Izraelu Bóg objawił swoje „miłosierdzie” (w. 1a), które nie ustanie w przyszłości (w. 2a). Narody pogańskie, nieprzychylne narodowi wybranemu, są zaproszone do zjednoczenia się z Izraelem, by wejść w błogosławieństwo „łaski” i „wierności”.
Psalmista argumentuje: „bo Jego łaskawość nad nami potężna”. Pojęcie „potężna” (hebr. gabar) opisuje rzeczywistość szeroką, niezwykłą, wyodrębnioną, wyższą, większą jakościowo, lepszą. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru