Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Od Redaktora. In nomine Domini...

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, lipiec - sierpień - wrzesień 2022

„A więc rozpoczynamy in nomine Domini. Zaufajmy Bogu! On na pewno wam pomoże” – tymi słowami Prymas Polski kard. August Hlond żegnał ks. Ignacego Posadzego, błogosławiąc mu na budowę nowego dzieła, jakim było organizowanie zgromadzenia zakonnego, którego celem specjalnym jest troska i staranie o Polaków, którzy wyemigrowali i emigrują. Działo się to wszystko 90 lat temu: Kardynał Założyciel te słowa wypowiedział 22 sierpnia 1932 roku, a 8 września podpisał dekret erygujący Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców (jak ostatecznie po interwencji papieża Piusa XI ustalono nazwę nowej wspólnoty). Pierwsi kandydaci wraz Ojcem Ignacym przybyli do Potulic k. Nakła już 23 sierpnia, by podjąć zlecone zadania. Nowe zgromadzenie rozwijało się dosyć prężnie. Bardzo szybko podjęło działalność wydawniczą przez redagowanie i kolportowanie własnych czasopism (w tym naszego – dla pogłębiania znajomości Mszy Świętej wśród wiernych). W drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku pierwsi bracia i kapłani Towarzystwa Chrystusowego podjęli pracę duszpasterską wśród Polonii we Francji, Wielkiej Brytanii i Estonii, a tuż przed wybuchem II wojny światowej święcenia kapłańskie z rąk Założyciela przyjął pierwszy batalion chrystusowców. Ów jubileusz 90-lecia istnienia Towarzystwa Chrystusowego pragniemy zaznaczyć na okładce czasopisma, przywołując niektóre elementy z posłania i posługi duszpasterza polonijnego.

Albowiem w każdym czasie i do różnych zadań apostolskich wysyła Chrystus swoich wyznawców, swoich uczniów jako heroldów królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Swoimi tekstami pragniemy więc pomóc w podejmowaniu tej misji, by rzeczywiście była ona realizowana w imię Pańskie i z błogosławieństwem Bożym. Dlatego z pomocą ks. Macieja Zachary MIC spoglądamy na historię liturgii w naszej ojczyźnie, a ks. Tomasz Bać krok po kroku wyjaśnia wychowawczy charakter liturgii.

Pogłębianiu znajomości Mszy Świętej i jej owocnemu przeżywaniu mają służyć artykuły ks. Janusza Królikowskiego i ks. Macieja Koczaja SChr. Nadto w 20. rocznicę aktu zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu z pomocą współsióstr św. Faustyny chcemy przybliżyć ten akt, jak i przypomnieć aktualność orędzia o Bogu pełnym miłości i miłosierdzia. Natomiast część biblijna naszego periodyku jest nieustanną zachętą do sięgania po Pismo Święte – do zakochania się w tych świętych tekstach i kształtowania życia według nich.

Od wielu lat na łamach „Mszy Świętej” w różny sposób przedstawiano dzieło ostatniego Soboru. Należy to wciąż kontynuować, zatem piórem ks. Pawła Bortkiewicza SChr przywołujemy postaci Polskich Mistrzów Soboru, którzy w trakcie jego obrad w nauczaniu wiernych podejmowali wątki związane z poruszanymi tam tematami, przybliżając to, czym jest misterium Kościoła, co jest jego sercem, życiem i mocą.

Powtórzmy jeszcze raz, że w każdym czasie jesteśmy posyłani w pokoju Chrystusa, by szerzyć i budować Jego królestwo, by głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu: temu pragną służyć refleksje w drugiej części naszego kwartalnika. Niech te wszystkie treści wspierają nasze wysiłki, by wszystko czynić, aby imię Pana było błogosławione i wysławione, a Jego Ewangelia docierała aż po krańce ziemi…

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru