Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Formacja liturgiczna duchownych i świeckich (KL 14-20)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, lipiec - sierpień - wrzesień 2022

Jedną z najważniejszych intuicji ojców Soboru Watykańskiego II w odniesieniu do liturgii było bez wątpienia zwrócenie uwagi na konieczność formacji liturgicznej. Nie było to oczywiście żadną nowością w Kościele, ponieważ o formacji liturgicznej mówili niemal wszyscy przedstawiciele ruchu liturgicznego przynajmniej od pierwszych lat XX wieku. Naturalnym więc stało się, że temat ten podjął także Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej, zauważając konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na wychowywanie wiernych do właściwego uczestnictwa w liturgii. Formację liturgiczną można nazwać „narzędziem” całej odnowy liturgicznej oraz fundamentem czynnego uczestnictwa w liturgii. Obejmuje ona wszystkich ochrzczonych – duchownych i świeckich – i jest konieczna do zrozumienia, czym jest liturgia w swojej istocie oraz do odpowiedniego w niej uczestnictwa. Bez formacji – nieustannej i ciągle pogłębianej – liturgia może stać się najwyżej pobożnym aktem człowieka wierzącego, ale nie jest możliwe, aby stanowiła fundament chrześcijańskiego życia jako jego źródło i szczyt (por. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru