Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Piotr Ostański, Poznań
"Ześlę głód słuchania moich słów..."

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, lipiec - sierpień - wrzesień 2022

XX wiek to potężne zielone światło dla Pisma Świętego.
Duch Święty wyzwolił ogromne zainteresowanie dla tej Świętej Księgi i tak trwa to do dzisiaj.

Wielkie „tak” dla Pisma Świętego ogłosił Sobór Watykański II. Można w tym odczytywać spełnienie się zapowiedzi proroka Amosa: „Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana, Jahwe – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Jahwe” (Am 8,11). Dalsza część tego proroctwa mówi o niemożności dotarcia do słowa Bożego. My na szczęście możemy do niego dotrzeć.
Dzisiaj po Pismo Święte sięga wielu. Jedni wierzą w Boga i w Jego słowo, inni Go dopiero szukają, a jeszcze inni fascynują się pięknem literackim ksiąg biblijnych. Ludzie biorą do ręki Biblię indywidualnie, czytając i medytując każdego dnia kolejne perykopy tekstu. Inni otwierają Pismo Święte podczas spotkań modlitewnych, ewangelicznych rewizji życia, kręgów biblijnych, spotkań oazowych, neokatechumenalnych czy jeszcze innych spotkań formacyjnych. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru