Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 09, wrzesień 2009

Temat numeru:
Liturgia gromadzenia się. Cz. II.
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Codzienność…
Po wakacjach i urlopach powoli pozostają wspomnienia. Oby jak najwięcej było tych miłych, do których człowiek z radością wraca, zwłaszcza wtedy, gdy trudno i smutno…Wracamy do pracy, do szkoły, (...).
Czytaj więcej »
ks. Krzysztof Filipowicz
O uczestnictwie w liturgii słów kilka.

We współczesnej teologii, zwłaszcza tej zorientowanej liturgicznie, spotykamy się często z takimi określeniami jak: uczestnictwo, zgromadzenie, komunikacja. Trudno ten stan uważać za przejaw jakiejś (...).
Czytaj więcej »

ks. Ireneusz Bakalarczyk
Walory aktu pokuty we Mszy Świętej.

Skrucha, żal i przebaczenie, gdy spotkają się ze sobą, są pełne mocy i mają dalekosiężne konsekwencje. Nie powinno więc zaskakiwać, że wyrażenie żalu za grzechy i pokorna prośba o przebaczenie, (...).
Czytaj więcej »

ks. Jan Miazek
Kolekta - szczyt liturgii grom adzenia się.

Powstanie kolekty
Korzenie modlitwy mszalnej zwanej kolektą, podobnie jak innych modlitw zmiennych Mszy Świętej, sięgają początków V wieku. W tym czasie dokonywała się głęboka przemiana w liturgii (...).
Czytaj więcej »

kl. Krzysztof Porosło
Wiara Kościoła "zapisana" w księgach.

Na ołtarzu każdego kościoła leży gruba, wielka, czerwona księga, z której kapłan odczytuje modlitwy mszalne. Chyba nie ma osoby, która nie zauważyłaby tej księgi. Ale pytania o to, jak (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Kozioł
"Aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich..."

W naturę każdego człowieka głęboko wpisana jest tęsknota za prawdziwą wspólnotą i jednością z drugim. Już pierwsze karty Pisma Świętego, co prawda odnosząc to przede wszystkim (...).
Czytaj więcej »

Adam Matyszewski
Bądź pochwalony i zmiłuj sie nad nami, Panie.

Kyrie, eleison
Grecki zwrot Kyrie, eleison stanowi odpowiednik łacińskiego Domine miserere i jest aklamacją skierowaną do Chrystusa. Zapożyczona z religii pogańskich formuła, pierwotnie wyrażała (...).
Czytaj więcej »

Z nauczania Kościoła
Odnowa liturgii według Soboru Watykańskiego II.

ODNOWIENIE LITURGII
 21. Święta Matka Kościół pragnie z wielkim staraniem dokonać ogólnego odnowienia liturgii, aby lud chrześcijański z większą pewnością dochodził (...).
Czytaj więcej »

Bogdan Twardochleb
Wyjątkowa Droga Krzyżowa.

Wciąż dzwonią do mnie różni ludzie. Mówią, że są pod wielkim wrażeniem tego, co stało się w Marianowie – mówi artysta plastyk Andrzej Tomczak, profesor Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie, (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Nowogrodzki
Zamyślenia w Dzień Pański - 25 niedziela w ciągu roku.

PRECEDENCJA

W świecie dyplomacji precedencja jest niezwykle ważna. A co to takiego? Otóż według Wikipedii to „[…] proces ustalania pierwszeństwa pomiędzy szefami (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
Krzyż znakiem miłości Boga do człowieka. Katecheza dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej.

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!

14 września obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Dla chrześcijan krzyż, na którym Chrystus (...).
Czytaj więcej »