Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Codzienność…

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2009

Po wakacjach i urlopach powoli pozostają wspomnienia. Oby jak najwięcej było tych miłych, do których człowiek z radością wraca, zwłaszcza wtedy, gdy trudno i smutno…Wracamy do pracy, do szkoły, do codzienności – oby z nowym zapałem.

W naszym miesięczniku po wakacyjnej przerwie także powracamy do tegorocznej tematyki przybliżania Czytelnikom liturgii Mszy Świętej. W czerwcowym numerze rozpoczęliśmy omawianie obrzędów wstępnych, czyli liturgii gromadzenia się. W tym miesiącu chcemy zamknąć tę część liturgii mszalnej.

Zasadniczą część obrzędów wstępnych stanowi akt pokuty. To ważny moment liturgii, w którym zgromadzeni, stając wobec świętości Boga, uznają swoją niewystarczalność, „powracają do prawdy o sobie” (św. Augustyn), także do prawdy o swojej godności. Kard. Karol Wojtyła w rekolekcjach głoszonych dla Pawła VI wypowiedział znamienne zdanie, że w wyznaniu grzechów ujawnia się szczególna godność człowieka. To swoisty przywilej, że mogę uznać przed Bogiem, że źle zrobiłem. O akcie pokuty we Mszy Świętej, jego historii, współczesnych formach i teologicznym znaczeniu mówi ks. Ireneusz Bakalarczyk.

Szczytem obrzędów wstępnych jest modlitwa zwana kolektą. Tak często w naszych celebracjach nie do końca wybrzmiewa jej rola i waga. Warto, aby zarówno kapłani, jak i świeccy na nowo uświadomili sobie znaczenie tej oracji w mszalnej liturgii. Pomoże nam w tym tekst warszawskiego liturgisty ks. Jan Miazka. Oczywiście, nie zabraknie kilku słów na temat „Kyrie eleison” i hymnu „Gloria”. Te informacje w stałym dziale „Musica Sacra” prezentuje Adam Matyszewski.

Pewnego rodzaju uzupełnieniem powyższych treści jest artykuł ks. Krzysztofa Filipowicza traktujący o uczestnictwie w liturgii w ogóle. Głównym celem odnowy liturgicznej, jaką podjął Sobór Watykański II, było właśnie ożywienie uczestnictwa wiernych w liturgii. „Konstytucja o liturgii” wiele miejsca poświęca temu zagadnieniu. Kiedy dziś temat reformy liturgicznej powraca, warto pochylić się nad tym, co było założeniem „Vaticanum II”. O tej odnowie, zwłaszcza odnowie rytu Eucharystii, można przeczytać także w dziale „Z nauczania Kościoła”.

W podjętą tematykę wpisuje się również artykuł kl. Krzysztofa Porosły na temat ksiąg liturgicznych używanych do Mszy Świętej – „Wiara Kościoła zapisana w księgach”. Już sam tytuł wiele mówi, bo księgi liturgiczne to nie sprawa funkcjonalności i ułatwienia celebracji, ale to właśnie zapis wiary i żywej Tradycji modlącego się Kościoła w myśl zasady „lex orandi – lex credendi”.

Zachęcam Czytelników, aby sięgnęli też do działu „Polacy z daleka i z bliska”. Tym razem o tych z bliska. W Marianowie, w niewielkiej parafii na Pomorzu Zachodnim, pod koniec czerwca miało miejsce niecodzienne wydarzenie: prezentacja i pobłogosławienie wyjątkowych stacji Drogi Krzyżowej namalowanych przez różnych artystów. Więcej w tekście.

Zapraszam do lektury naszego miesięcznika.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru