Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 09, wrzesień 2009 - spis treści

 • Od Redaktora. Codzienność... – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • MSZA ŚWIĘTA – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • O uczestnictwie w liturgii słów kilka – ks. Krzysztof Filipowicz s. 2
 • Walory aktu pokuty we Mszy Świętej – ks. Ireneusz Bakalarczyk s. 4
 • We wrześniu warto by… – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Kolekta – szczyt liturgii gromadzenia się – ks. Jan Miazek s. 7
 • Wiara Kościoła „zapisana” w księgach – kl. Krzysztof Porosło s. 11
 • „Aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich...” – ks. Boguslaw Kozioł SChr s. 14
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 16
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 24
 • Eucharystyczne tematy w ikonografii kapłanów. Św. Jacek Odrowąż – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 24
 • MUSICA SACRA s. 26
 • Bądź pochwalony i zmiłuj się nad nami, Panie – Adam Matyszewski s. 26
 • Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA s. 29
 • Odnowa liturgii według Soboru Watykańskiego II s. 29
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza – ks. Piotr Lizoń SChr s. 30
 • Idźcie... – aby głosić Ofiarę Pana! − kl. Bartłomiej Urbanowicz SChr s. 31
 • I już po wakacjach... − dk. Paweł Jasina SChr s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Krzyż znakiem miłości Boga do człowieka. Katecheza dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Wyjątkowa Droga Krzyżowa − Bogdan Twardochleb s. 37

« powrót do numeru