Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 06, czerwiec 2009

Temat numeru:
Liturgia gromadzenia się (cz. I)
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Dar i Tajemnica.
Pamiętamy zapewne te słowa Jana Pawła II z roku jego Złotego Jubileuszu, które tak trafnie mówią, czym jest kapłaństwo w Kościele. Przywołuję je dziś, w przededniu rozpoczęcia Roku Kapłaństwa. (...).
Czytaj więcej »
ks. Jan Sochoń
Najświętsze Serce Jezusa - źródło świętości kapłanów.

Nic tak nie zbliża do siebie tych dwóch pojęć: „serce” i „kapłańska świętość”, jak uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Łączy je bowiem (...).
Czytaj więcej »

ks. Helmut Sobeczko
Zgromadzenie celebruje liturgię.

Do istotnych i najważniejszych zgromadzeń w życiu Kościoła należą zgromadzenia liturgiczne, a zwłaszcza coniedzielne zgromadzenie celebrujące Eucharystię, które dla każdego pokolenia powinno być (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Filipowicz
Przygotowanie Kościoła na boską wymianę darów.

We Mszy Świętej zwykło się wyróżniać jej dwie podstawowe części, mianowicie: liturgię słowa i liturgię eucharystyczną. Oczywiście, jest to prawda, choć może trochę upraszczająca (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Nadolski
Pan z wami - więcej niż pozdrowienie.

Ucałowawszy ołtarz, celebrans zajmuje miejsce przewodniczenia i pozdrawia zgromadzonych. Pozdrowienie należy do pierwotnych form spotkania – tylko człowiek jako osoba może pozdrawiać i na pozdrowienie (...).
Czytaj więcej »

kl. Krzysztof Porosło
Sław języku Tajemnicę Ciała i Najdroższej Krwi.

Tymi słowami rozpoczyna się hymn Liturgii Godzin uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, którego autorstwo przypisywane jest św. Tomaszowi z Akwinu. Skąd jednak wzięła (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Kozioł
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy…

Praktycznie wszystkie dokumenty Kościoła, które dotykają i omawiają zagadnienia eucharystyczne, zachęcają również do owocnego przeżywania Najświętszej Ofiary. Teologia dogmatyczna mówi, (...).
Czytaj więcej »

ks. Leszek Smoliński
Zamyślenia w Dzień Pański - 11 niedziela w ciągu roku.

LUD PIELGRZYMI

Życie ludzkie jest często porównywane do wędrówki, a o człowieku mówimy, że przemierza życiowe szlaki w poszukiwaniu celu i sensu. Dla (...).
Czytaj więcej »

Adam Matyszewski
Zanim nastał chorał.

Starożytność chrześcijańska śpiewowi zgromadzenia przypisywała dwie istotne funkcje: zespalanie i pouczanie. Stąd śpiew w Kościele traktuje się, i to bardzo wcześnie, jako niezbędny element do wyrażenia jedności (...).
Czytaj więcej »

Z nauczania Kościoła
Dekret penitencjarii Apostolskiej o odpustach na Rok Kapłaństwa

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
URBIS ET ORBIS

Dekret dla ubogacenia darem świętych odpustów specjalnych nabożeństw sprawowanych w Roku Kapłaństwa ogłoszonym ku czci świętego (...).
Czytaj więcej »

kl. Bartłomiej Urbanowicz SChr
Bierzcie i jedzcie – czyli o Komunii Świętej.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6,53).

W majowym numerze (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
„Jam jest Chleb życia” (J 6,48). Katecheza dla dzieci z klas szkoły podstawowej.

Drodzy Katecheci! Szanowni Rodzice!

W Kościele katolickim dziesięć dni po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzona jest uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu, (...).
Czytaj więcej »