Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 04, kwiecień 2009

Temat numeru:
Niedziela - Dzień Eucharystii
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Pierwszego dnia po szabacie…
Tak rozpoczyna się Ewangelia czytana w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.Wiemy, co było dalej... Po raz kolejny dotykamy wydarzenia, które ukonstytuowało naszą wiarę. Wielkanoc – to święta (...).
Czytaj więcej »
ks. Jan Sochoń
Pascha tygodnia.

Jeżeli chcemy pozostać autentycznie chrześcijanami, powinniśmy przeżywać niedzielę – wspólnotowo, radośnie, ze stale wzrastającą pogodą ducha – jako dzień zmartwychwstania Chrystusa. Ukształtował się on bowiem (...).
Czytaj więcej »

ks. Edward Szymanek SChr
Szabat Nowego Przymierza.

Wspominam pewien szabat w Jerozolimie. Dzielnica zamieszkana przez ortodoksów, ich stroje – płaszcze, kapelusze lub futrzane nakrycia głowy, naramienne chusty, filakterie. Piątek, po zachodzie słońca, młodzież (...).
Czytaj więcej »

Ks. Krzysztof Filipowicz
Dominica - Dies Eucharistiae.

Katechizm Kościoła Katolickiego w n. 2177 stwierdza, że niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła. Oczywiście, świętowanie niedzieli jest czyś szerszym od samej Eucharystii. (...).
Czytaj więcej »

ks. Jacek Staniek SChr
Niedziela - All inclusive.

Niniejszy numer miesięcznika „Msza Święta” przybliża Czytelnikom zagadnienie niedzieli (Dnia Pańskiego) jako dnia Eucharystii. I choć jest to temat bardzo istotny, to poniższy tekst stanowi tylko jakby uzupełnienie (...).
Czytaj więcej »

ks. Andrzej Orczykowski SChr
Z potrzeby serca czy z obowiązku? O niedzielnej Mszy Świętej.

Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej dla pierwszych chrześcijan było czymś naturalnym i wynikało z potrzeby serca. Eucharystia stanowiła centrum życia pierwszych wspólnot (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Kozioł SChr
Dzięki uczyniwszy...

W naszym codziennym języku często używamy terminu „Eucharystia” na określenie Mszy Świętej. I dobrze, że tak jest, gdyż słowo to niesie w sobie wielki potencjał znaczeniowy. Jednak zaraz rodzi się pytanie: (...).
Czytaj więcej »

Z nauczania Kościoła
Niedziela dniem Eucharystii.

Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini (31.05.1998), nr 33 i 34:
Podczas niedzielnej Mszy św. chrześcijanie szczególnie mocno przeżywają to, czego doświadczyli Apostołowie wieczorem w dniu Paschy, gdy Zmartwychwstały (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
Scenariusz katechezy dla młodzieży gimnazjalnej: Niedziela - Dzień Pana.

Drodzy Katecheci! Szanowni Rodzice!

W społeczeństwie konsumpcyjnym, które reprezentujemy jako Polacy, europejczycy i obywatele świata, wartość niedzieli jest (...).
Czytaj więcej »