Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Ks. Krzysztof Filipowicz
Dominica - Dies Eucharistiae.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2009

Katechizm Kościoła Katolickiego w n. 2177 stwierdza, że niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła. Oczywiście, świętowanie niedzieli jest czyś szerszym od samej Eucharystii. Podobnie też nie można oddzielać Najświętszej Ofiary od całokształtu życia liturgicznego. Bo przecież prawda, że celebrowanie każdej Eucharystii, także tej w dzień powszedni, jest sprawowaniem Pamiątki Pana. Jednak trzeba przypomnieć, że jak Eucharystia jest źródłem całego życia chrześcijańskiego, tak w przypadku niedzieli zachodzi tutaj wprost bezpośrednia zależność.

Niedzielna Eucharystia odznacza się szczególnie uroczystym charakterem. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że jest to najstarsze, a także najbardziej oryginalne chrześcijańskie święto. Implikuje to wysoką rangę niedzielnej Eucharystii w ważności świąt kalendarza liturgicznego, a także wyraża się obowiązkiem uczestnictwa wspólnoty. Jednak nie tylko liturgiczno-prawne aspekty należy tutaj brać pod uwagę. W naturalny sposób są one pochodną przesłanek teologicznych. Otóż podczas niedzielnej Mszy Świętej chrześcijanie szczególnie mocno przeżywają to, czego doświadczyli Apostołowie wieczorem w dniu Paschy.

Św. Jan Ewangelista podaje, że zmartwychwstały Chrystus objawił się wszystkim Apostołom zgromadzonym na jednym miejscu (por. J 20,19). Ta niewielka wspólnota, będąca wówczas zalążkiem Kościoła, uobecniała w sobie Lud Boży wszystkich czasów. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru