Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Kozioł SChr
Dzięki uczyniwszy...

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2009

W naszym codziennym języku często używamy terminu „Eucharystia” na określenie Mszy Świętej. I dobrze, że tak jest, gdyż słowo to niesie w sobie wielki potencjał znaczeniowy. Jednak zaraz rodzi się pytanie: czy aby do końca rozumiemy to określenie i czy nie zostało ono zrutynizowane?

Wyraz „eucharystia” pochodzi z języka greckiego (ευχαριστειν – eucharistein) i oznacza: „składać komuś dzięki za dar”. Początkowo termin ten oznaczał więc dziękczynienie za otrzymane od kogoś dobro czy też sam dar. Od końca I wieku, między innymi za sprawą św. Ignacego z Antiochii, św. Justyna czy św. Ireneusza z Lyonu słowo to zaczęto również, a może przede wszystkim odnosić do Ciała i Krwi Pańskiej, uobecnionych na ołtarzu w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary oraz do wszystkich świętych czynności z tą Ofiarą związanych. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru