Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 02, kwiecień - maj - czerwiec 2022

Temat numeru:
.
ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Od redaktora. Dziewięćsetny numer...
Oddajemy do rąk Czytelników dziewięćsetny numer „Mszy Świętej”. Gdyby nie spowodowana pandemią COVID-19 zadyszka i związane z nią – mam nadzieję – czasowe ograniczenie częstotliwości (...).
Czytaj więcej »
ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Liturgia a życie duchowe i nabożeństwa ludu chrześcijańskiego (KL 12-13)

Kościół jest niesłychanie złożoną, piękną, głęboką rzeczywistością, która ogarnia cały świat i niesie wiarę w Jezusa Chrystusa, (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Historia liturgii w Polsce cz. 1

Opracowanie to z konieczności ma charakter panoramiczny i skrótowy. Dzieli się ono na dwie części. Część pierwsza obejmuje okres do recepcji Soboru Trydenckiego.

Czytaj więcej »

ks. Paweł Bortkiewicz SChr, Poznań
Bł. Stefan kard. Wyszyński - Ojciec Soboru Watykańskiego II

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński to postać bezwzględnie wyjątkowa we współczesnej historii Kościoła w Polsce i państwa polskiego. Dla zdecydowanej (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Wygralak, Poznań
Świętość Świętego Józefa

Opisując postać Świętego Józefa, zwykliśmy za Ewangelią według Świętego Mateusza podkreślać jego sprawiedliwość (gr. dikajos; por. Mt 1,19). Użyty tu grecki termin dikajos w opinii egzegetów należy (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Wiśniewski, Kalisz
Święty Józef - patron trudnych spraw naszych czasów

Gdy zostałem poproszony o napisanie kolejnego artykułu i zaproponowano mi powyższy temat, zacząłem się zastanawiać, jakie są owe trudne sprawy naszych czasów i (...).
Czytaj więcej »

ks. Piotr Ostański, Poznań
Biblijna wiosna w Kościele (cd.)

Następcą papieża Piusa XII został Jan XXIII. Jednym z głównych priorytetów swojego pontyfikatu uczynił on przybliżanie Pisma Świętego wiernym.

Kiedy (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Melczewski SChr, Calgary (Kanada)
Wszystkie narody chwalcie Boga!

Psalm 117(116) to nie tylko ulubiona liturgiczna pieśń w wersji łacińskiej Laudate Dominum, ale podstawowy tekst na temat Izraela i ludów albo relacji, jaka ma zachodzić pomiędzy Izraelem (...).
Czytaj więcej »

ks. Janusz Królikowski, Tarnów
Posłani w pokoju Chrystusa cz. 3: Anielski Chleb pielgrzymów

Oto chleb Aniołów błogi,
Dan wędrowcom pośród drogi,
Synów chleb prawdziwy mnogi,
rzucać go nie można psom.
Figur głoszą (...).
Czytaj więcej »

ks. Krystian Sammler, Poznań
Nadzwyczajni szafarze w służbie chorym

Wszystkie dokumenty Kościoła odnoszące się do funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej wskazują, że podstawowym zadaniem, dla którego Kościół wprowadził właśnie (...).
Czytaj więcej »

ks. Mateusz Socha SChr, Poznań
Modlitwa postaw i gestów cz. 5

Króluj nam, Chryste – zawsze i wszędzie!

Właściwe rozumienie gestów liturgicznych pozawala odnaleźć się we wspólnocie podczas Mszy (...).
Czytaj więcej »

ks. Dawid Stelmach, Poznań
Misyjna przyszłość

„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony»” (Mk (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Tomasz Żurawski, Poznań
Różnica między wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych a postem ścisłym

Od początku istnienia Kościoła dostrzegano wartość dzieł pokutnych (Por. E. Sztafrowski, Miejsca i czasy święte, Warszawa 1981, s. 162-163). (...).
Czytaj więcej »

s. Sylwia Marciniak MChR, Poznań
Co zaśpiewać podczas Mszy? Konkretny sposób realizacji posłania organisty w liturgii

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Podejmując się zadania doboru muzyki, musimy wiedzieć, jaki charakter będzie miała liturgia. Liturgia sprawowana (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek, Brzegi
Kult Eucharystii poza Mszą Świętą. Katecheza o kulcie Eucharystii poza Mszą Świętą dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
W poprzednich numerach „Mszy Świętej” zatrzymaliśmy (...).
Czytaj więcej »