Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Paweł Wygralak, Poznań
Świętość Świętego Józefa

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, kwiecień - maj - czerwiec 2022

Opisując postać Świętego Józefa, zwykliśmy za Ewangelią według Świętego Mateusza podkreślać jego sprawiedliwość (gr. dikajos; por. Mt 1,19). Użyty tu grecki termin dikajos w opinii egzegetów należy rozumieć w znaczeniu starotestamentalnym, to znaczy jako „pełen czci i bojaźni wobec Boga i Jego tajemnic”. Kiedy więc mówimy o sprawiedliwości Świętego Józefa, to widzimy w nim człowieka pobożnego, przyjmującego z wiarą każde działanie Boga, także to, które nie zawsze da się wytłumaczyć siłą ludzkiego umysłu. W tym kontekście Święty Jan Chryzostom powie, że sprawiedliwość należy rozumieć jako ogrom cnót, którymi Święty Józef został obdarowany przez Boga (Homilia 4,3). Zatem żywa wiara, bogactwo cnót Józefa były wspaniałym fundamentem do zaakceptowania tajemnicy macierzyństwa Maryi. Nie można się więc dziwić, że z tak wielkim zaufaniem Patriarcha z Nazaretu przyjął słowa objawiającego się mu we śnie anioła i – mimo pierwotnych wątpliwości – „wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1,24). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru