Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek, Brzegi
Kult Eucharystii poza Mszą Świętą. Katecheza o kulcie Eucharystii poza Mszą Świętą dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, kwiecień - maj - czerwiec 2022

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
W poprzednich numerach „Mszy Świętej” zatrzymaliśmy się nad rzeczywistością Eucharystii, która stanowi źródło i szczyt całego życia Kościoła. Jednak ogromny wpływ na nasze czynne, świadome i pełne przeżywanie samej Eucharystii mają także różnorodne formy kultu eucharystycznego, takie jak adoracje, procesje czy kongresy eucharystyczne. Są one świadectwem wiary Kościoła w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, która z kolei wpływa na budowanie Kościoła jako wspólnoty Ludu Bożego. Każdy przejaw czci dla Eucharystii przyczynia się jednocześnie do wzrostu chwały Bożej, co pozwala zachować harmonię między tym, w Kogo wierzymy, a tym, jak na co dzień żyjemy. Stąd celem poniższej katechezy jest przybliżenie praktykowanych obecnie form kultu Eucharystii poza Mszą Świętą, a także uświadomienie sobie ich roli w kształtowaniu naszej pobożności eucharystycznej.
KULT EUCHARYSTII POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ
Katecheza o kulcie Eucharystii poza Mszą Świętą dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
CELE KATECHEZY:
– Uczeń wyjaśnia pojęcia: adoracja, procesja, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, kongres eucharystyczny.
– Uczeń uświadamia sobie obecność żywego Chrystusa w różnych formach kultu Eucharystii.
– Uczeń pragnie adorować Najświętszy Sakrament.
SŁOWA KLUCZE:
Kult Eucharystii, adoracja
UWAGI METODYCZNE:
1. POMOCE DYDAKTYCZNE – tablica, kreda bądź mazak, ewentualnie fotografie przedstawiające parę zakochanych.
2. METODY – wykład, praca w grupach, rozmowa kierowana, swobodne wypowiedzi, refleksja, ćwiczenie aktywizujące „Udana randka”.
3. LITERATURA – Pismo Święte; KKK; Konstytucja o liturgii świętej (KL); Youcat; Kodeks prawa kanonicznego; Adhortacja Benedykta XVI Sacramentum Caritatis; Kongresy eucharystyczne w Polsce, oprac. na podstawie Biura prasowego KEP. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru