Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Od redaktora. Dziewięćsetny numer...

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, kwiecień - maj - czerwiec 2022

Oddajemy do rąk Czytelników dziewięćsetny numer „Mszy Świętej”. Gdyby nie spowodowana pandemią COVID-19 zadyszka i związane z nią – mam nadzieję – czasowe ograniczenie częstotliwości wydawania pisma, to jego dziewięćsetny numer ukazałby się 85 lat po premierze „Mszy Świętej”. Ten niejako jubileuszowy numer ukazuje się w jubileuszowym – dziewięćdziesiątym roku istnienia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, zgromadzenia zakonnego, któremu Założyciel, Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond, Prymas Polski polecił szerzyć słowem i piórem znajomość Mszy Świętej wśród wiernych, aby uczestnictwo w niej przynosiło jak najwięcej duchowych korzyści (zob. art. 3 pierwszych „Ustaw” Zgromadzenia). Staramy się sumiennie to zadanie wypełniać i dziękujemy Wam, Kochani Czytelnicy i Autorzy, dziękujemy Wam, Drodzy Przyjaciele, za Waszą wierność, okazywane wsparcie, za przesyłane materiały, za wczytywanie się w treści naszego periodyku.

Przed rokiem podjęliśmy trud przybliżenia tego, czym liturgia w ogóle jest: że nie są to tylko jakieś przepisy porządkowe, precyzujące, jak ma być sprawowany kult, że liturgia jest rzeczywistością szerszą i wiele bardziej złożoną, gdyż – jak czytamy w Katechizmie Kościoła katolickiego – „przez liturgię Chrystus, nasz Odkupiciel i Arcykapłan, kontynuuje w swoim Kościele, z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego odkupienia” (KKK 1069). Dlatego w przybliżaniu tego zagadnienia towarzyszy nam pochylenie się nad historią liturgii; w bieżącym numerze ks. Maciej Zachara MIC przedstawia jej dzieje w naszej ojczyźnie. Dlatego piórem ks. Tomasza Bacia próbujemy dość szczegółowo i dogłębnie analizować fragmenty soborowej Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium dotyczące natury i znaczenia liturgii, jej miejsca w historii zbawienia oraz jej oddziaływania na nasze życie.

Jeśli mowa o Soborze i jego dokumentach, warto i trzeba dostrzec wkład, jaki w jego przebieg i dzieło mieli polscy Ojcowie Soboru: metropolita krakowski, późniejszy papież i realizator soborowego dzieła oraz niedawno wyniesiony do chwały ołtarzy Prymas Tysiąclecia. Pojawiające się artykuły o tematyce biblijnej oraz komentarze do niedzielnych czytań mają nieustannie zachęcać do częstego sięgania po Pismo Święte, do jego lektury i medytacji. Natomiast przez formowanie szeroko pojętej służby liturgicznej, któremu poświęcona jest druga część czasopisma, pragniemy sprawić, aby każdy chrześcijanin głęboko i owocnie przeżywał zbawcze misterium w roku liturgicznym i czuł się posłanym, by nieść Chrystusowe orędzie miłości i pokoju wszędzie tam, gdzie przebywa.

Ograniczona częstotliwość sprzyja ewolucyjnemu przeobrażaniu się pisma: na ulepszanie jego strony graficznej, co – ufamy – jest zauważalne i przyczynia się do podniesienia jego atrakcyjności i poszerzenia listy odbiorców – naszych Czytelników.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru