Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Historia liturgii w Polsce cz. 1

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, kwiecień - maj - czerwiec 2022

Opracowanie to z konieczności ma charakter panoramiczny i skrótowy. Dzieli się ono na dwie części. Część pierwsza obejmuje okres do recepcji Soboru Trydenckiego.

POCZĄTKI

Symboliczną datą rozpoczęcia dziejów liturgii na ziemiach polskich jest rok 966, czyli najprawdopodobniejsza data chrztu księcia Mieszka I (†992). Był to chrzest w obrządku rzymskim, tak więc ziemie polskie stawały się odtąd miejscem oddziaływania i obecności tego właśnie obrządku. Są spekulacje co do ewentualnego wcześniejszego wpływu misji cyrylometodiańskiej na ziemiach polskich, nie ma na to jednak dowodów. Z kolei niedawne odnalezienie na poznańskim Ostrowie Tumskim śladów po kościele, którego belka progowa pochodziła z drzewa ściętego tuż po roku 941, otwarło pole do przypuszczeń co do obecności chrześcijaństwa na tamtym terenie jeszcze przed chrztem Mieszka I. Jest to jednak sfera domysłów, gdyż data ścięcia drzewa nie jest tym samym, co data budowy samego kościoła. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru