Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 09, wrzesień 2010

Temat numeru:
Kanon Rzymski
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Te ígitur, clementíssime Pater…
Tak rozpoczyna się najstarsza i przez wiele stuleci jedyna Modlitwa eucharystyczna Kościoła rzymskiego. Dziś, niestety, coraz rzadziej używana, wręcz zapomniana w wielu wspólnotach parafialnych. (...).
Czytaj więcej »
ks. Jan Kracik
W sobie nosisz tajemnicę Krzyża. O relikwiach Krzyża Świętego.

„Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata” – obwieszcza celebrans wielkopiątkowej liturgii, wzywając wiernych do oddania czci znakowi naszego zbawienia. (...).
Czytaj więcej »


Kanon Rzymski. Tekst polski i łaciński.

W pliku pdf. - do pobrania obok (2 MB) - zamieszczamy pełny tekst Pierwszej Modlitwy eucharystycznej zestawiony w wersji polskiej i łacińskiej.

(...).
Czytaj więcej »
ks. Helmut Jan Sobeczko
Canon Romanus – powstanie i rozwój.

W posoborowym Mszale Rzymskim mamy kilka modlitw eucharystycznych. Pierwsza z nich to tak zwany Kanon Rzymski. Przez długie wieki była to jedyna modlitwa eucharystyczna stosowana w obrządku rzymskim, stąd właśnie (...).
Czytaj więcej »

ks. Jan Miazek
Teologiczne treści Kanonu Rzymskiego.

Najstarsza modlitwa eucharystyczna
Pierwsza Modlitwa eucharystyczna to Kanon Rzymski, najstarsza modlitwa eucharystyczna liturgii rzymskiej i jedyna aż do naszych dni. Kształtowała się długo, zanim przyjęła (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Kozioł SChr
Duchowość kapłańska. Radykalizm ewangeliczny.

Gdy mówimy o radykalizmie ewangelicznym, czyli o tak zwanych radach ewangelicznych, rozumianych współcześnie jako ślub posłuszeństwa, czystości i ubóstwa, od razu nasze (...).
Czytaj więcej »

Adam Matyszewski
Jak i co oni śpiewają?

Formy, w których żyje, modli się i śpiewa wspólnota chrześcijańska, muszą być wcześniej ukształtowane przez myśl Kościoła. Ich oddziaływanie wychowawcze polega na budzeniu i umacnianiu u wiernych (...).
Czytaj więcej »

Z nauczania Kościoła
O Modlitwie eucharystycznej.

Benedykt XVI, adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis (22.02.2007):
48. Modlitwa eucharystyczna jest „ośrodkiem i szczytem całej celebracji” (OWMR, 78). Jej znaczenie zasługuje na stosowne podkreślenie. (...).
Czytaj więcej »

Grzegorz Duszyński
ABC liturgii: Biały – znaczy światło, chwała

W poprzednim numerze „Mszy Świętej” omówiliśmy ogólne zasady związane z kolorami w liturgii Kościoła i wymieniliśmy szczegółowo okresy czy okoliczności (...).
Czytaj więcej »

ks. Leszek
Od komży do ornatu: Historia pewnego powołania.

Zawsze wiedziałem, kim powinienem być. Jednak nie zawsze wiedziałem, jak to osiągnąć. Łatwo być kimś we własnych oczach i dla siebie, trudniej być dla kogoś, szczególnie dla wielu. To, (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
Katecheza o chrześcijańskim miłosierdziu dla starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Początek roku szkolnego sprzyja podejmowaniu przez nasze dzieci różnego rodzaju postanowień dotyczących najczęściej (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
Tak blisko i tak daleko.

Z Lidią Pietrzyk-Wangełową, prezesem Burgarskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Władysława warneńczyka, rozmawia leszek Wątróbski.

Jak i kiedy doszło do powstania Waszego Oddziału (...).
Czytaj więcej »