Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Miazek
Teologiczne treści Kanonu Rzymskiego.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2010

Najstarsza modlitwa eucharystyczna
Pierwsza Modlitwa eucharystyczna to Kanon Rzymski, najstarsza modlitwa eucharystyczna liturgii rzymskiej i jedyna aż do naszych dni. Kształtowała się długo, zanim przyjęła dzisiejsze brzmienie, historycy liturgii z trudem starają się poznać jej dzieje. My pomijamy to zagadnienie, ale na jedno warto zwrócić uwagę. Struktura Kanonu Rzymskiego różni się od prostej i jasnej struktury naszych nowych modlitw eucharystycznych. Sprawia to, że nieco trudniej w tej Modlitwie uczestniczyć, jak również śledzić jej teologiczną treść. Zatem dobrze jest mieć przed oczyma tekst Kanonu, bardzo pomaga to w modlitwie, jak i w jej bliższym poznaniu.

Kanon powstawał w starożytności chrześcijańskiej, w czasie, kiedy język łaciński był językiem żywym. Jest starannie dopracowany, stanowi literackie dzieło, podziwiane przez wieki. Język Kanonu nie ogranicza się do łaciny chrześcijańskiej, ale odwołuje się do religijnej łaciny pogaństwa, dostosowuje ją do chrześcijańskiej treści. Jeszcze dziś Kanon odmawiany po łacinie odznacza się wielkim dostojeństwem. Tłumaczenia, chociaż przekazują jego treść, nie oddają wspomnianego dostojeństwa. Kanon Rzymski powstawał w klimacie liturgii starożytnego Kościoła rzymskiego, jego słowa i całe wyrażenia nawiązywały do tamtych obrzędów i liturgicznych zwyczajów. Pamięć o tym pozwala nam na dokładne poznanie teologii modlitw i na zrozumienie ich głębszego sensu. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru