Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 09, wrzesień 2010 - spis treści

 • Od Redaktora. Te ígitur, clementíssime Pater… – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • MSZA ŚWIĘTA – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • W sobie nosisz tajemnicę Krzyża. O relikwiach Krzyża Świętego – ks. Jan Kracik s. 2
 • Kanon Rzymski (tekst polski i łaciński) s. 4
 • Canon Romanus – powstanie i rozwój – ks. Helmut Jan Sobeczko s. 8
 • We wrześniu warto by... – ks. Leszek Slipek s. 9
 • Teologiczne treści Kanonu Rzymskiego – ks. Jan Miazek s. 11
 • DUCHOWOŚĆ KAPŁAŃSKA s. 16
 • Radykalizm ewangeliczny – ks. Bogusław Kozioł SChr s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Świerzawa, dwa sakramentaria i św. Katarzyna z Aleksandrii – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Jak i co oni śpiewają? – Adam Matyszewski s. 28
 • Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA s. 29
 • O Modlitwie eucharystycznej s. 29
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Być ministrantem: Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa – ks. Robert Biel SChr s. 30
 • ABC liturgii: Biały – znaczy światło, chwała − Grzegorz Duszyński s. 31
 • Od komży do ornatu: Historia pewnego powołania − ks. Leszek s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Katecheza o chrześcijańskim miłosierdziu dla starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Tak blisko i tak daleko. Rozmowa z Lidią Pietrzyk-Wangełową z Bułgarii − Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru