Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 03, lipiec - sierpień - wrzesień 2024 - spis treści

 • Być chrześcijaninem = być świadkiem…, ks. Tomasz Mikulak SChr s. 1
 • Uczestniczę we wspólnocie Kościoła s. 2
 • Uczestniczę w życiu Kościoła – przez świadectwo, ks. Janusz Królikowski s. 2
 • Jak dobrze zacząć? O antyfonie na wejście, s. Sylwia Marciniak MChR s. 6
 • W drodze do liturgii - rozumieć, aby lepiej uczestniczyć s. 9
 • Odnowa roku liturgicznego według Konstytucji Sacrosanctum Concilium (KL 102-111), ks. Tomasz Bać s. 9
 • Czekając na nowe polskie tłumaczenie MR. Mszał księgą życia, ks. Teodor Puszcz SChr s. 12
 • Msza Święta jako znak sprzeciwu. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu…, ks. Maciej Koczaj SChr s. 15
 • Pismo Święte od podszewki s. 18
 • ‘IVRIT – znaczy „język hebrajski”, ks. Piotr Ostański s. 18
 • Czytając Psalmy. Czego „szczęśliwy człowiek” nie robi? (Ps 1,1), ks. Paweł Melczewski SChr s. 20
 • Zamyślenia w Dzień Pański s. 22
 • Komentarz do liturgii słowa na niedziele, ks. Damian Wieczorek s. 22
 • Pielgrzymka 1979 - po 45 latach s. 27
 • Duch i dzieje, ks. Paweł Bortkiewicz SChr s. 27
 • Króluj nam, Chryste! s. 29
 • Szaty liturgiczne i inne przedmioty (cz. 7), ks. Mateusz Socha SChr s. 29
 • Kościół, który rodzi się na nowo s. 31
 • Kościół, polityczne podziały i pojednanie, ks. Dawid Stelmach s. 31
 • Prawo kanoniczne w praktyce s. 33
 • Szczegółowe kwestie dotyczące wyboru rodziców chrzestnych, ks. Łukasz Wacław SChr s. 33
 • Katecheo - wywoływać echo s. 35
 • Rodzina jako „Kościół domowy” uczestniczący w życiu i misji Kościoła. Katecheza o uczestnictwie we wspólnocie Kościoła dla małżeństw, rodziców, opiekunów, animatorów i liderów grup parafialnych, Liliana Florek s. 35

« powrót do numeru