Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 02, luty 2009

Temat numeru:
Eucharystia - Ofiara
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Ofiara uwielbienia.
Po styczniowym wprowadzeniu w tematykę głębszego rozumienia Mszy Świętej w bieżącym numerze podejmujemy kluczowe zagadnienie, jakim jest ofiarniczy charakter Eucharystii. Nauczanie Kościoła w tej materii (...).
Czytaj więcej »
ks. Jan Hadalski SChr
Zza klasztornej furty.

O życiu zakonnym dzisiaj z Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Tomaszem Sielickim, rozmawia ks. Jan Hadalski SChr.

Jan Paweł II wybrał święto Ofiarowania Pana Jezusa (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Filipowicz
Eucharystia Ofiarą Chrystusa i Kościoła.

Przez słowo ofiara (łacińskie sacrificium pochodzi od sacrum facere, czyli czynić coś świętego) należy rozumieć poświęcenie jakiejś osoby lub rzeczy bóstwu. Tym samym oznacza to wyłączenie jej z powszechnego (...).
Czytaj więcej »

Adam Matyszewski
Wspominając, ofiarujemy Tobie nas samych.

Kościół słowami Konstytucji o liturgii świętej zachęca, aby wierni „kształtowani przez słowo Boże, posilali się przy stole Ciała Pańskiego i składali Bogu dzięki, a ofiarując (...).
Czytaj więcej »

ks. Stanisław Ormanty SChr
Istota i teologia ofiary. Cz. I.

Rytualne przesłanie starotestamentalnych ofiar
Jeśli podejmuje się próbę określenia istoty ofiar starotestamentalnych, najlepiej i najtrafniej można to wyrazić przy pomocy pojęcia: „dar dla Boga”. (...).
Czytaj więcej »

ks. Marek Pyc
Ustanowienie Eucharystii: Ostatnia Wieczerza – Krzyż.

Nowa eucharystyczna obecność
Św. Jan Ewangelista ukazuje Ostatnią Wieczerzę jako ucztę miłości. Wiedząc, że nadeszła godzina przejścia z tego świata do Ojca, Chrystus zgromadził (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Kozioł SChr
Nie ma większej miłości...

Powszechnie znany jest tytuł książki Tomasza Mertona, który w tłumaczeniu stał się jakby swoistego rodzaju przysłowiem: Nikt nie jest samotną wyspą. Do istoty osoby należy jej relacyjność wobec innych. Osoba (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Nowogrodzki
Zamyślenia w Dzień Pański - 5. niedziela w ciągu roku.

FILOZOFIA CZASU
„Przepraszam cię, ale spieszę się! Nie mam teraz czasu – później porozmawiamy”. Najczęściej tak to wygląda. Nie mamy czasu ani dla siebie, ani dla (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr
Ofiara Ciała i Krwi.

Pamiętam, jak głęboko wciśnięty w kinowy fotel oglądałem Pasję w reżyserii Mela Gibsona. Pamiętam widzów, którzy w absolutnym milczeniu wychodzili z kina po skończonej projekcji… Jak się (...).
Czytaj więcej »

Adam Matyszewski
O historii chorału słów kilka...

Edykt mediolański cesarza Konstantyna w 313 roku proklamował swobodę religii chrześcijańskiej. Po latach prześladowań rozpoczęła się chrystianizacja Imperium Rzymskiego, budowa kościołów, zakładanie (...).
Czytaj więcej »

Z nauczania Kościoła
Msza Święta – Ofiarą Chrystusa.

Sobór Trydencki, Sesja XXII (1562 r.), Nauka o Najświętszej Ofierze Mszy Świętej:
Rozdział I: Ten przeto Bóg i Pan nasz – mimo że dla dokonania ich wiekuistego odkupienia miał (...).
Czytaj więcej »

s. Ewa Kaczmarek MChR
50 lat służby dla Boga i Polonii.

W dniu 15 września 2008 roku Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, założone przez Sługę Bożego ojca Ignacego Posadzego, rozpoczęło swój Rok Jubileuszowy. Daty graniczne Jubileuszu wyznacza (...).
Czytaj więcej »