Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 12, grudzień 2018 - spis treści

 • Od Redaktora. Wypełniony Adwent – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • ROK LITURGICZNY – MISTERIUM CHRYSTUSA W CZASIE s. 2
 • „W mocy Bożego Ducha”. Założenia, cele, tematyka Programu Duszp. dla K-ła w Polsce 2018/19 – ks. K. Piechaczek s. 2
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W grudniu warto by... – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Roraty – ks. Maciej Przybylak s. 5
 • Wieniec adwentowy – ks. Teodor Puszcz SChr s. 8
 • Oktawy świąt liturgicznych. Cz. 1: Oktawa w ogólności – ks. Maciej Zachara MIC s. 11
 • DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ – W MOCY BOŻEGO DUCHA s. 14
 • Wspaniałość Ducha Świętego – ks. Janusz Królikowski s. 14
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 16
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 16
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Oblubienica i Duch wołają: Przyjdź! – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Znaki szczególne – ks. Bogusław Grzebień s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Obrzędy Komunii Świętej (5) – Komunia Święta do ust czy na rękę? – ks. Marcin Stefanik SChr s. 30
 • Cztery prawa życia duchowego (4) – Tylko w Bogu moje ocalenie – ks. Marcin Stefanik SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Obchody ku czci świętych w roku liturgicznym – Święta w oktawie Narodzenia Pańskiego – ks. Łukasz Szczeblewski s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Poznajemy tradycje i zwyczaje świąteczne. Katecheza o bożonarodzeniowych tradycjach dla starszych dzieci – L. Florek s. 33
 • PRO MEMORIA s. 37
 • Swój bieg ukończyli. Wspomnienie o śp. ks. E. Szymanku i śp. ks. B. Nadolskim – ks. J. Hadalski SChr, G. Duszyński s. 37

« powrót do numeru