Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 07, lipiec-sierpień 2017 - spis treści

 • Od Redaktora. Homo festivus – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • ROK LITURGICZNY – MISTERIUM CHRYSTUSA W CZASIE s. 2
 • Życie i święto – ks. Jan Sochoń s. 2
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W lipcu i sierpniu warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Liturgią Nowego Przymierza jest Chrystus. Anamneza liturgiczna, cz. 2 – ks. Krzysztof Porosło s. 6
 • Święta Starego Testamentu, cz. 1: Święto Paschy i Przaśników – ks. Adam Prozorowski s. 10
 • Niedziela – dzień Pana – ks. Jan Słomka s. 16
 • 100. ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH s. 20
 • Czy będziemy razem przy Sercu Maryi? 22 sierpnia – Maryi Królowej – ks. Krzysztof Czapla SAC s. 20
 • ROK DUSZPASTERSKI – IDŹCIE I GŁOŚCIE s. 22
 • Apostolat kapłaństwa służebnego – ks. Krzysztof Filipowicz s. 22
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 24
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 24
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 42
 • Jak modlitwa różańcowa ocaliła świat przed zagładą – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 42
 • MUSICA SACRA s. 44
 • Podbój Ziemi Obiecanej! – ks. Bogusław Grzebień s. 44
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 46
 • Sługa światła – ks. Marcin Stefanik SChr s. 46
 • Acedia – duchowa depresja – ks. Marcin Stefanik SChr s. 47
 • ABC LITURGII s. 48
 • Główne święta maryjne w roku liturgicznym – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (uroczystość) – ks. Łukasz Szczeblewski s. 48
 • Główne święta maryjne w roku liturgicznym – Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (uroczystość) – ks. Łukasz Szczeblewski s. 49
 • Apostołka Apostołów – święto Marii Magdaleny (22 lipca) s. 50
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 53
 • Języka polskiego uczą także w Baku – Leszek Wątróbski s. 53
 • Historia współnoty polskiej w Azerbejdżanie – Leszek Wątróbski s. 54

« powrót do numeru