Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 02, luty 2016 - spis treści

 • Od Redaktora. Woda z mocą – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • JUBILEUSZ CHRZTU POLSKI – GDZIE CHRZEST, TAM NADZIEJA s. 2
 • Ewangeliczne pójście za Jezusem. Wywiad z ks. Ryszardem Głowackim SChr, przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej – ks. Tomasz Ludwicki SChr s. 2
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W lutym warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Chrzcielny charakter Wielkiego Postu – ks. Jan Miazek s. 6
 • Taka sobie zwykła woda – ks. Szymon Stułkowski s. 10
 • Figury chrztu – św. Ambroży s. 15
 • MIŁOSIERNI JAK OJCIEC – ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA s. 16
 • Miłosierdzie jako źródło szczęścia i Bożego błogosławieństwa – ks. Krzysztof Filipowicz s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Włócznia św. Maurycego – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Starożytny pierwowzór organów – ks. Bogusław Grzebień s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Jak stworzyć (utrzymać) dobre relacje? – ks. Marcin Stefanik SChr s. 30
 • Lektor, ministrant w stanie łaski uświęcającej – na wagę złota? – ks. Marcin Stefanik SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Przestrzeń liturgiczna – Początki świątyni chrześcijańskiej – ks. Łukasz Szczeblewski s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Woda jako źródło łaski Bożej. Katecheza o pobłogosławionej wodzie dla młodzieży z klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Tadeusz Adam Pilat (Szwecja) nowym prezydentem EUWP – Leszek Wątróbski s. 37
 • Polska szkoła w Gródku Podolskim – Leszek Wątróbski s. 38

« powrót do numeru