Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 06, czerwiec 2020 - spis treści

 • Od Redaktora. Santo (subito)?... jeszcze nie teraz... ks. Marcin Stefanik SChr s. 1
 • Znaki tajemnicy w teorii i praktyce s. 2
 • Godnie spełnić swe posłannictwo na emigracji „Rozmowa” z Kard. Stefanem Wyszyńskim, Prymasem Polski, na temat polskiej emigracji - ks. Andrzej Orczykowski SChr s. 2
 • Stefan Kardynał Wyszyński jako mąż stanu i autorytet - Marian Piotr Romaniuk s. 5
 • Okiem duszpasterza W czerwcu warto by... - ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Prymasowskie itinerarium do Emaus - o. Ignacy Kosmana OFMConv s. 8
 • Sakramentalia jako przygotowanie do sakramentów - o. Marek Blaza SJ s. 10
 • Ojcowie Kościoła o sakramentach Eucharystia w Kościele pierwszych wieków - ks. Paweł Wygralak s. 13
 • Prawo kościelne o sakramentach Dlaczego, by sprawować Eucharystię, niezbędne są święcenia kapłańskie? - ks. Benedykt Glinkowski s. 15
 • Eucharystia daje życie – wielka tajemnica wiary s. 16
 • Eucharystia źródłem życia, cz. 7 Sakrament życia na wieki - ks. Janusz Królikowski s. 16
 • Zamyślenia w Dzień Pański s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • Sakramenty źródłem życia s. 26
 • Uczta miłości, czyli o zaproszeniu do stołu - ks. Dawid Stelmach s. 26
 • Formacja liturgiczna s. 27
 • Młody świętym może być Tarsycjusz – Święty Ministrant - ks. Mateusz Socha SChr s. 27
 • Księgi liturgiczne. Obrzędy bierzmowania (2) - ks. Marek Nikiel SChr s. 28
 • Msze Święte obrzędowe. Msza przy udzielaniu święceń - ks. Łukasz Szczeblewski s. 29
 • Musica sacra s. 30
 • Milczenie jest liturgią? - ks. Bogusław Grzebień s. 30
 • Katecheo − wywoływać echo s. 32
 • Kardynał Stefan Wyszyński – wychowawca młodzieży Katecheza przed beatyfikacją Stefana kard. Wyszyńskiego dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych - Liliana Florek s. 32
 • Sztuka etykiety nie tylko kościelnej… s. 36
 • Bilet wizytowy – czyli słów kilka o życzliwości i wdzięczności - ks. Marek Grygiel SChr s. 36
 • Polacy z daleka i z bliska s. 37
 • Stowarzyszenie „Kresy” we Francji Wywiad z Marią Krystyną Orłowicz, prezesem Stowarzyszenia „Kresy we Francji” Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru