Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 01, styczeń 2009

Temat numeru:
Eucharystia - Dar i zadanie
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Nowy Rok bieży…
Tak niedawno witaliśmy rok, który dziś nazywamy już „starym”. W naszych życiorysach przybyła kolejna porcja wydarzeń i doświadczeń. I oto znów nowy rok – z nową nadzieją, (...).
Czytaj więcej »
ks. Jan Sochoń
Eucharystia – dar i zadanie.

W liturgii, zwłaszcza w jej centrum – Eucharystii, decydują się losy chrześcijańskiej wiary, Kościoła, życia, tak jednostkowego, jak i wspólnotowego. Bez niej nie moglibyśmy uważać się za osoby (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Filipowicz
Czym jest Msza Święta? Czyli o tym, że miłość nie jedno ma imię.

Wiara jest rzeczywistością nieustannie doświadczającą Boga. Innymi słowy, mamy do czynienia z tajemnicami, wobec których zdolności poznawcze rozumu potrzebują wzmocnienia (...).
Czytaj więcej »

Elwira Humeniuk
Cichy święty...

Z ks. Bogusławem Koziołem SChr, postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego ojca Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego i założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Melczewski SChr
Śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian, w rozdziałach 10 i 11 wspomina o Wieczerzy Pańskiej (1 Kor 10,16n; 11,17-34). Jednak zamierzeniem Apostoła nie było przekazywanie czy rozwijanie (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Kozioł SChr
Oto Ja jestem z wami...

Żyjąc na przełomie XX i XXI wieku, zauważamy jedno z charakterystycznych zjawisk społeczno-kulturowo-religijnych współczesnej epoki. Tym fenomenem jest ożywione interesowanie się wielu osób duchowością. (...).
Czytaj więcej »

Adam Matyszewski
Chorał – zapomniany głos modlącego się Kościoła.

Wśród liturgicznych śpiewów jednogłosowych najwybitniejsze miejsce zajmuje śpiew gregoriański. Chorałem nazywamy go od chóru, czyli prezbiterium, gdzie był wykonywany, a także (...).
Czytaj więcej »

Z nauczania Kościoła
Eucharystia - Tajemnica wiary.

Paweł VI, Encyklika Mysterium Fidei (03.09.1965):
Kościół katolicki zawsze jak najcenniejszego skarbu strzeże: Tajemnicy Wiary, czyli niewysłowionego daru Eucharystii, otrzymanego od Chrystusa, swego Oblubieńca, (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
Troska o emigrantów - znak czasu. Rozmowa z bpem Zygmuntem Zimowskim .

Z Księdzem Biskupem Zygmuntem Zimowskim, ordynariuszem diecezji radomskiej, Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, rozmawia Leszek Wątróbski.

Od (...).
Czytaj więcej »