Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 01, styczeń - luty - marzec 2022

Temat numeru:
.
ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Posłani w pokoju Chrystusa
„Posłani w pokoju Chrystusa” – takie hasło towarzyszy nam w bieżącym roku liturgicznym, który rozpoczęliśmy przed miesiącem, w pierwszą niedzielę Adwentu. Publikacjami zamieszczanymi w naszym periodyku (...).
Czytaj więcej »
ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Świadome, czynne i owocne uczestnictwo w liturgii (KL 11)

Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II ukazuje liturgię w świetle teologicznym, czyli jako rzeczywistość bosko-ludzką, jako realizację historii zbawienia (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Liturgia rzymska od Soboru Watykańskiego II do czasów obecnych

SOBÓR WATYKAŃSKI II i KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ

Pierwszym dokumentem wydanym przez Sobór Watykański II była (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Bortkiewicz SChr, Poznań
Sobór – „seminarium Ducha Świętego”

„Jak wiadomo, nie brakowało i nie brakuje nadal opinii, że – dokonując bilansu posoborowych dziesięcioleci – bramy otwarte na oścież przez Sobór Watykański (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Wygralak, Poznań
Święty Józef - patron ludzi ciężkiej pracy

Święty Józef jest czczony w dniu 1 maja jako patron robotników. Wybór Świętego Józefa na patrona wszystkich ludzi podejmujących ciężką pracę fizyczną (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Wiśniewski, Kalisz
Święty Józef - wzór życia duchowego dla kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich

Żyjemy w czasie obfitującym w różnego rodzaju nauczycieli i mędrców, którym zdaje się, że mają jakąś złotą (...).
Czytaj więcej »

ks. Piotr Ostański, Poznań
Biblijna wiosna w Kościele

Poprzednim razem uświadomiliśmy sobie, że po Soborze Trydenckim duszpasterze odłożyli w pewnym sensie Pismo Święte na półkę. Dla spraw biblijnych nastał sen zimowy. Jego szczyt przypada (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Melczewski SChr, Calgary (Kanada)
Dni liczone z Bogiem

Psalm 90 jest refleksją autora świadomego własnej skończoności, która wyrusza w poszukiwaniu poznania i sensu: „Naucz nas liczyć nasze dni, a zdobędziemy mądre serce” (tłumaczenie CEI (...).
Czytaj więcej »

ks. Janusz Królikowski, Tarnów
Posłani w pokoju Chrystusa, cz. 2: Cały Chrystus dla wierzących

Kiedy łamie się osłona,
Niech cię wiary głos przekona,
że to kryje okruszyna,
Cząstka, co i całość wprzód.
Rzecz się sama nie (...).
Czytaj więcej »

ks. Krystian Sammler, Poznań
Kult i pobożność maryjna w duchowości nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

W formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej sporo uwagi poświęca się kształtowaniu zdrowego kultu i pobożności maryjnej, które (...).
Czytaj więcej »

ks. Mateusz Socha SChr, Poznań
Modlitwa postaw i gestów, cz. 4

Króluj nam, Chryste – zawsze i wszędzie!

W dalszym ciągu przypominamy informacje dotyczące postaw i gestów, którymi posługujemy się w czasie liturgii. Poprawne rozumienie i wykonywanie gestów (...).
Czytaj więcej »

ks. Dawid Stelmach, Poznań
Kościół bez księży?

Trudno wyobrazić sobie Kościół w Polsce bez księży. Rzeczywiście, dla liturgii Kościoła jest to rzecz wręcz niewyobrażalna. Mszy Świętej nie odprawi nikt inny poza uprawnionym duchownym. (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Tomasz Żurawski, Poznań
Kim jest pan rozdający Komunię Świętą?

W kontekście omawianego problemu należy podkreślić, że zwyczajnym szafarzem Komunii Świętej jest jedynie: biskup, prezbiter bądź diakon (Por. KPK, kan. 910 § 1). Oni z racji (...).
Czytaj więcej »

s. Sylwia Marciniak MChR, Poznań
Muzyk kościelny - posłany w pokoju Chrystusa. Do kogo?

Hasło obecnego roku duszpasterskiego brzmi: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Teraz przypatrujemy się Eucharystii, która jest źródłem misji. Do kogo (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek, Brzegi
Komunia chorych i Wiatyk. Katecheza o sakramentalnej posłudze chorym dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Cierpienie jest nierozłącznym elementem ziemskiej egzystencji (...).
Czytaj więcej »