Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 02, luty 2019 - spis treści

 • Od Redaktora. Niezwykły „okres zwykły” – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • ROK LITURGICZNY – MISTERIUM CHRYSTUSA W CZASIE s. 2
 • Per annum – okres zwykły w roku liturgicznym – ks. Krzysztof Filipowicz s. 2
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W lutym warto by... – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Czcząc świętych, wielbimy Boga. Przejawy kultu świętych w Kościele – ks. Stanisław Mieszczak SCJ s. 6
 • Człowiek ukształtowany przez łaskę. 121. rocz. urodzin o. Ignacego Posadzego SChr – ks. Bogusław Kozioł SChr s. 12
 • DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ – W MOCY BOŻEGO DUCHA s. 16
 • Duch, który podnosi – ks. Janusz Królikowski s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Polonia I Jacka Malczewskiego – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Kolęda i co dalej? – ks. Bogusław Grzebień s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Obrzędy Komunii Świętej (7) – puryfikacja – ks. Marcin Stefanik SChr s. 30
 • Charyzmaty – czym są? – ks. Marcin Stefanik SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Wielkie modlitwy chrześcijańskie – Pieśń Symeona – ks. Łukasz Szczeblewski s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Ja w Panu radować się będę. Katecheza o chrześcijańskim przeżywaniu karnawału dla młodzieży – Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • O katedrze i parafii katedralnej św. Franciszka Ksawerego w Grodnie – Leszek Wątróbski s. 37
 • 75. rocznica męczeńskiej śmierci Nazaretanek z Nowogródka – Leszek Wątróbski s. 39

« powrót do numeru