Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 10, październik 2014 - spis treści

 • Od Redaktora. Prorok na nasze czasy – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Ducha nie wolno gasić! Aktualność nauczania społecznego Prymasa Polski Augusta kard. Hlonda – Tomasz Serwatka s. 2
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W październiku warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Sługa Boży August Hlond w drodze do chwały ołtarzy – ks. Bogusław Kozioł SChr s. 6
 • Hymny liturgii godzin, cz. II. Hymny w odnowionej liturgii godzin – ks. Krzysztof Filipowicz s. 9
 • Nauczanie św. Jana Pawła II o różańcu – 10 kroków dobrej medytacji – o. Stanisław Przepierski OP s. 13
 • WIERZĘ W SYNA BOŻEGO s. 16
 • Arcykapłan Nowego Przymierza – ks. Krzysztof Filipowicz s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Chrystus jako Owoc jabłoni – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Spiew na komunię – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Zanim stanę przy ołtarzu – ks. Marcin Stefanik SChr s. 30
 • Ministrant to człowiek stałego charakteru – ks. Marcin Stefanik SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Okres zwykły jest niezwykły – ks. Krzysztof Porosło s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Katecheza dla młodzieży na Tydzień Misyjny – Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • „Wierzę w Boga, jestem Polakiem”. Rozmowy z Polonią – ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 37
 • Najstarsze w Kijowie – Leszek Wątróbski s. 38

« powrót do numeru